prometalli 1+2/2019 - Page 45

”Olemmekin aloittaneet yhden teollisuuspesukone­ ”Myös kuivajääpuhdistuksen etuna on, että toisin kuin perinteiset puhallusmenetelmät se ei itsessään tuota jätettä”, valmistajan kanssa yhteistyössä uudenlaisen palvelun, jossa kertoo Smeds. Puhdistus.fi sekä puhdistaa TEIJO-pesukoneita että samalla tekee niille ennakoivan huollon, jossa komponentit tarkaste­ ”Puhdistuksessa käytetään kuivajääpellettejä, jotka kaa­ taan ja samalla vaihdetaan kuluneet osat uusiin.” suuntuvat ja poistuvat ilmanvaihdon mukana. Kyseessä on Konepajoilla kannattaisi Smedsin mukaan laajemminkin siisti ja ympäristöystävällinen puhdistusmenetelmä.” ennakoida, missä vaiheessa tuotantolinjan laitteissa tarvitaan Konepajoilla kuivajääpuhdistusta käytetään aika ajoin erikoispuhdistusta tai muuta kunnossapitoa. joissakin erikoispuhdistusta vaativissa tilanteissa, mutta ei ”Teollisuuden erikoispuhdistuksilla pyritään siihen, että ruosteenpoistossa. mahdolliset tuotannon ongelmat saataisiin ennaltaehkäistyä. ”Kuivajääpuhdistuksella voidaan poistaa paksuja likaker­ rostumia pinnoilta. Yleensä kuivajää soveltuu hyvin sähkölait­ Silloin puhdistukset ja huollotkin onnistuvat helpommin ja edul­ teiden ja muiden vedelle herkkien kohteiden puhdistamiseen.” lisemmin.” ”Keskustelemme aina eri puhdistusmenetelmistä asiakas­ ”Tältä osin asiat ovatkin Suomen konepajoilla kehittyneet yritysten kanssa ja selvitämme, mikä on tietyissä puhdistus­ viime vuosina selvästi parempaan suuntaan. Konepajayrittäjät tilanteissa parhaiten soveltuva menetelmä.” ennakoivat puhdistustarpeita yhä enemmän, jolloin pahoilta Voimalaitosten laitoskattiloiden puhdistuksessa on yleisty­ yllättäviltä ongelmilta usein vältytään.” n mässä räjäytyspuhdistus, jossa käytetään etaanin ja hapen muodostamaa kaasuseosta. Kyseessä on alkujaan sveitsiläi­ laitoksen ollessa toiminnassa. Kattiloiden lisäksi räjäytyspuhdistusmenetelmällä on mah­ dollista puhdistaa muun muassa voimalaitosten sähkösuodatti­ mia sekä siiloja, joiden seinämiin kertyy tuhkakovettumia. ” KU nen erikoispuhdistusmenetelmä, jota voidaan käyttää myös Kuivajää­ puhdistuksen etuna on, että toisin kuin perinteiset puhallusmenetelmät se ei itsessään tuota jätettä. Ennakoiva puhdistus ehkäisee ongelmia Mäki muistuttaa, että konepajoilla tarvitaan usein myös työstö- ja pesunesteiden puhdistusta. ”Myös tässä pyritään ympäristöystävällisyyteen, sillä nes­ teet voidaan puhdistuksen jälkeen ottaa uudelleen käyttöön. Silloin myös jätekustannukset pienenevät.” ”Puhdistuksen avulla neste voi pysyä käyttökuntoisena hyvin pitkään. Lisäksi nesteiden puhdistus vähentää pumppu­ jen rikkoutumisia sekä työkalujen kulumista”, Mäki toteaa. Kun puhdistus- ja huoltotyöt hoidetaan ajoissa, vältytään turhilta ja yllättäviltä huoltoseisakeilta. 1–2/2019 prometalli 45