prometalli 1+2/2019 - Page 44

Smeds huomauttaa, että laser on hyvä vaihtoehto puhdis­ Tyypillinen tilanne konepajalla on, että kostea ilmasto tusmenetelmäksi, jos esimerkiksi konepajan sisätiloissa ei jos­ aiheuttaa kappaleiden pintojen ruostumista varastoinnin tai takin syystä voida käyttää vesipesua. kuljetuksen aikana. ”Laserpuhdistuksessa epäpuhtaudet höyrystetään laserin ”Nämä ovat niitä tapauksia, joissa laserpuhdistusta avulla. Höyrystynyt aines saadaan kohdepoiston avulla otet­ nykyään käytetään konepajoilla kaikkein eniten. Muilla tua talteen, jolloin työskentely-ympäristö pysyy täysin siistinä.” teollisuus­aloilla laserilla puhdistetaan vaikkapa paino- ja pak­ kausteollisuuden käyttämiä anilox-teloja – joiden avulla mus­ Nopea puhdistusprosessi tetta siirretään painotelalle – sekä joitakin paperiteollisuuden­ Kun teollisuudessa käytetään laserpuhdistusmenetelmää, puh­ kin teloja, erityisesti johdeteloja.” distustyö voidaan yleensä suorittaa paikan päällä. Myös esi­ ”Laserpuhdistus on hyvä menetelmä myös siksi, että merkiksi moottoreita voidaan puhdistaa purkamatta tai aina­ se voidaan toteuttaa nopeasti. Useimmiten tuotantotilaan kin kokonaan purkamatta, jolloin aikaa säästyy ja turhilta työ­ on vain pystytettävä lasersuojaverho puhdistustyön ajaksi, vaiheilta vältytään. eikä jälkisiivousta yleensä tarvita lainkaan”, Smeds kehuu ”Joskus vaikkapa matalalla käyttöasteella toimiviin vaih­ menetelmää. teisiin muodostuu ruostetta, joka voidaan laserpuhdistuksella poistaa huoltotöiden yhteydessä”, Smeds mainitsee. ”Laserpuhdistusmenetelmä sopii myös hitsaussaumojen Kuivajäällä poistetaan paksuja likakerrostumia puhdistukseen joko ennen tai jälkeen hitsauksen. Silloin maali Toinen teollisuuden erikoispuhdistusmenetelmä on kuivajää­ pysyy hitsatussa kohdassa paremmin.” puhdistus, jossa käytetään hiilihappojäätä. 44 prometalli 1–2/2019