prometalli 1+2/2019 - Page 43

TEOLLISUUSPUHDISTUKSEN UUSIA MENETELMIÄ KÄYTETÄÄN JO MONILLA TUOTANNONALOILLA TEKSTI: ARI MONONEN Konepajoilla ja muissa teollisissa ympäristöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että arvokkaat koneet ja laitteet sekä valmistettavat tuotteet pysyvät siistissä ja toimivassa kunnossa. Oikeiden puhdistusmenetelmien käyttö ymmärretään yhdeksi tuottavuuden tekijäksi. Myös uudet puhdistustekniikat – esimerkiksi laser- ja räjäytyspuhdistus sekä kuivajääpuhdistus – kiinnostavat alan yrityksiä. Erikoismenetelmiä tarvitaan monissa vaativissa puhdistustilanteissa. Viime vuosina on tullut käyttöön monentyyppisiä teollisuus­ puhdistuksen innovaatioita. Puhdistus.fi tarjoaa yrityksille erikoispuhdistuspalveluja Suomessa ja toimii teollisuuspuhdistuksen konsulttina. Esimerkiksi konepajojen erilaisissa puhdistustöissä käyte­ tään jo paljon laserpuhdistusta. Se on tehokas keino esimer­ Laserpuhdistusta moniin kohteisiin kiksi ruosteen tai materiaalijäämien poistamiseen erilaisilta Jussi Mäen mukaan Puhdistus.fi käyttää laserpuhdistuksessa pinnoilta. siirreltävää laitteistoa, johon kuuluu 20 metriä laservalokuitua Laserpuhdistus soveltuu hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa tavallinen puhdistus saattaa vahingoittaa pintoja – esimerkiksi sekä kuidun päässä oleva optiikka eli ”laserpistooli”. ”Puhdistettavasta kohteesta riippuen voidaan käyttää kol­ kun puhdistettavat pinnat ovat mittatarkkoja, tai kun puhdistet­ men eri kokoluokan Nd:YAG-pulssilaseria. Tehovaihtoehdot tavan kohteen ympäristöön ei voida puhaltaa pölyä. ovat 100, 300 ja 600 wattia. Koska lasersäde on pulssitettu, ”Tyypillisiä laserpuhdistuksen kohteita ovat metalliteollisuu­ den lopputuotteet. Sovellamme uuden tekniikan koneita ja lait­ se ei lämmitä puhdistettavaa kappaletta.” ”Laser tuo puhdistukseen paljon uusia mahdollisuuksia, teita teollisuuden erikoispuhdistuksiin”, Puhdistus.fi:n asiak­ koska esimerkiksi ruosteisia tarkkoja laakeripintoja pystytään kuusvastaava Sami Smeds selvittää. puhdistamaan ilman kulumia. Näin ollen laserpuhdistuksella ”Kyseessä on suhteellisen uusi puhdistusmenetelmä, joka tuotiin Suomeen noin kolme vuotta sitten. Ulkomailla sitä on käytetty jo pitempään, ja täälläkin menetelmä yleistyy koko voidaan pelastaa käyttökuntoon sellaisia kappaleita, joissa ei ole enää työstövaraa”, Mäki toteaa. Laserpuhdistusta käyttämällä on mahdollista puhdistaa ajan. Laserpuhdistusta on testattu menestyksellisesti monen­ myös esimerkiksi kivipintoja. Lisäksi tekniikkaa on sovellettu laisissa käyttöolosuhteissa”, Puhdistus.fi:n liiketoimintajohtaja rakennusteollisuuden saneerauskohteisiin, palosaneerauskoh­ Jussi Mäki kertoo. teisiin ja jopa historiallisten kohteiden konservointiin. 1–2/2019 prometalli 43