prometalli 1+2/2019 - Page 41

” Voi olla, että vuodessa käytetään 25  000 euroa jonkin laitteen korjaamiseen, kun laite maksaisi uusinvestointina 5  000 euroa. korjataanko vanhaa jatkuvasti vai investoidaanko uuteen tietojärjestelmään, ennen kuin vanhempien koneiden tiedot laitteeseen. ja osaaminen poistuvat henkilökunnan eläköitymisen myötä. Aina ei ole järkevää investoida viimeisimpään tekniik­ Energiatehokkuus ja sen tehostaminen on noussut vuosi kaan. Monessa konepajassa laitekanta voi olla hyvinkin van­ vuodelta isompaan rooliin. Aika usein juuri kunnossapito- haa. Vielä on paljon käytössä 50–60-luvun laitteita, jotka hoi­ organisaatio toteuttaa nämä toimenpiteet. tavat hommansa tietyissä tarpeissa. Niiden modernisoinnille ei ole ollut tarvetta. Vanhassa laitekannassa on se riski, että siihen liittyvä tieto ”Esimerkiksi eräällä asiakkaallamme on paljon sähköä käyttäviä karkaisu-uuneja. Siellä vietiin läpi energiatehokkuusharjoitus, josta saatiin vuositasolla on pitkälti nahkakansissa. Järjestelmätietoja ja vikahistoriaa kuusinumeroisia lukuja säästyneissä energiakuluissa. ei ole kirjattu mihinkään nykyaikaiseen kunnossapidon Näissä puhutaan hyvinkin merkittävistä säästöistä”, Riekkola tietojärjestelmään. Siksi nämä tiedot on syytä kirjata toteaa.   n 1–2/2019 prometalli 41