prometalli 1+2/2019 - Page 40

jonkinlainen tietojärjestelmä käytössä. Järjestelmään pitää olla lainen huoltojärjestelmä, mutta se on vajaalla käytöllä, eikä kirjattu laiterekisterit, -hierarkiat, ennakkohuollot ja vastaavat. yrityksessä ole oikein käsitystä, mihin kunnossapidon kustan­ Näin saadaan huollon toteuttamiseen tietty järjestelmällisyys. nukset kohdistuvat. Yleensä tiedetään suurin piirtein, mitä kun­ Huolto tehdään suunnitelmallisesti ja tehdyt huoltotoimenpiteet nossapito on maksanut, mutta sitä ei välttämättä tiedetä, mihin kirjataan järjestelmällisesti. Samoin vikojen korjaukset raha on mennyt. Tämä vaikeuttaa investointipäätösten teke­ kirjataan järjestelmään. Näin saadaan laitteen vikahistoria ja mistä. tiedetään, mihin kunnossapidon aika on kulunut.” Tällä tavoin pystytään ohjaamaan kunnossapitoa oikei­ den asioiden tekemiseen. Etenkin pk- ja jonkin verran suurem­ missakin yrityksissä on näissä perusasioissa Riekkolan mukaan vielä paljon korjattavaa. Useaan yritykseen on hankittu jonkin­ 40 prometalli 1–2/2019 ”Voi olla, että vuodessa käytetään 25 000 euroa jon­ kin laitteen korjaamiseen, kun laite maksaisi uusinvestointina 5  000 euroa. Tällaistakin olemme nähneet.” Toimivasta huoltojärjestelmästä nähdään heti, mihin raha menee. Näin pystytään tekemään tietoisia päätöksiä siitä,