prometalli 1+2/2019 - Page 38

Eri anturointiratkaisuiden hinnat vaihtelevat paljon tapaus­ kohtaisesti, mutta tyypillisesti kustannukset ovat joidenkin tuhansien eurojen suuruusluokkaa laitetta kohti. Riekkolan mukaan on odotettavissa, että etenkin anturointiratkaisuissa hinnat tulevat putoamaan aivan radikaalisti tulevina vuosina. Älykkäällä anturoinnilla pystytään pureutumaan myös pienem­ pien tuotantolinjojen tai yksittäisten koneiden käyttö- ja huolto­ ajankohtiin. ”Pilotoimme parasta aikaa elintarviketeollisuuden puolella ” Hyvin monessa yrityksessä huoltotoiminta ei ole vielä suunnitelmallista. älykästä anturointia ja konenäköä. Anturoinnin ratkaisut ovat mahdollisia kustannuksiltaan myös pk-sektorilla. Uskoisin, että jo tämän vuoden aikana edelläkävijäyritysten käyttöön tulee tällaista älykästä anturointia. Sillä voidaan seurata esimer­ ”Nämä ovat usein aika järeitä järjestelmiä, eikä niitä ole vielä otettu käyttöön pk-yrityksissä”, Riekkola sanoo. kiksi, onko seurattavaan laitteeseen tullut välystä.” Vielä pidemmälle menevä koneoppiva analytiikka tai teko­ Perusasiat kuntoon äly on vasta tullut prosessiteollisuuden suuryrityksiin laajem­ Ennen kuin lähdetään pohtimaan tekoälyratkaisuja ja antu­ massa mittakaavassa. Metalliteollisuuden suuryritykset ovat reita, pitää kuitenkin laittaa aivan perusasiat kuntoon. ottaneet muutamia pilottiaskeleita ennustavan analytiikan käy­ tössä. 38 prometalli 1–2/2019 ”Hyvin monessa yrityksessä huoltotoiminta ei ole vielä suunnitelmallista. Ensinnäkin kunnossapidossa täytyy olla