prometalli 1+2/2019 - Page 37

Uutuus- tapahtuma! ke 15.5.2019 | 9–17 | SEINÄJOKI AREENA Pohjanmaan Teollisuus on uusi, yhden päivän ammattitapahtuma , joka kokoaa yhteen teollisuuden Rekisteröidy kävijäksi ja tutustu näytteilleasettajiin kärkiosaajat, asiantuntijat ja uudet innovaatiot. pohjanmaanteollisuus.fi Messu- ja verkostoitumistapahtuma tarjoaa tietoa mm uusim- masta teknologiasta, digitalisaatiosta, robotiikasta ja tule- vaisuuden tuotannollisesta toiminnasta – eli ainutlaatuinen näköalapaikka Pohjanmaan ja koko Suomen teollisuuteen! Maksuton sisäänpääsy, tervetuloa! Tervetuloa tapaamaan yli 120 alan kärkiyritystä Seinäjoelle! Järjestäjä: POHJANMAAN Yhteistyössä: Pohjanmaan kauppakamari Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Österbottens Företagarförening Kumppanit: ÖSTERBOTTEN POHJANMAAN Ö H S T J E A R N B M O A T A T N EN ÖSTERBOTTEN PO ” ” Kunnossapidolla Kunnossapidolla pystytään pystytään Aidosti laitteen kuntoon perustuva huolto ”Meillä on oma ohjelmisto ennakkohuolto-ohjelmien optimoin­ tiin. Se on simulaatiotyökalu, jolla voi laskea erilaisia ennak­ kohuolto-ohjelmien muutoksia ja niiden vaikutuksia. Näemme vaikuttamaan merkittävästi vaikuttamaan Samalla saamme yrityksen arvion siitä, mikä on muutoksen vaikutus tuottavuuteen. merkittävästi yrityksen ohjelman avulla, mikä kunnossapidon kustannusvaikutus on, jos jossakin kohtaa harvennetaan tai tihennetään huoltoja. käytettävyyteen ja syntyvään tuotantoon.” Näin pystytään ennalta arvioimaan, minkälaisia kehitys­ toimenpiteitä kannattaa ryhtyä tekemään. Tärkein asia uusissa tuottavuuteen. huoltoteknologioissa on se, että tieto koneen toiminnasta lisääntyy. Sen ansioista voidaan siirtyä aikaan perustuvasta kunnossapidosta aidosti koneen kuntoon perustuvaan kunnos­ sapitoon. ”Silloin vältetään koneiden ja laitteiden yli- tai alihuoltami­ nen. Aikaan perustuva huolto on aina vain arvio siitä, että nyt voi olla aika huoltaa kone.” Voi olla niin, että konetta on esimerkiksi kuormitettu taval­ taavasti kevyemmällä kuormituksella tilanne voi olla päinvas­ tainen eli huoltoväliä voitaisiinkin harventaa. ”Anturoinnilla ja analytiikkaratkaisuilla voidaan huoltotoi­ menpiteitä tehdä aidosti laitteiden kuntoon perustuen. Samoin optimoiduissa huolto-ohjelmissa tiedetään, mitkä ovat aidosti lista enemmän, vaikka käyttötunteja ei ole lisätty. Tällöin huol­ kriittisiä komponentteja. Sitä kautta yleensä pystytään tehosta­ toa pitäisi aikaistaa normaaliin huoltorytmiin verrattuna. Vas­ maan kunnossapitoa aika paljon.” 1–2/2019 prometalli 37