prometalli 1+2/2019 - Page 36

Vuodesta 2008 lähtien oli pitkään vaikeita vuosia, jolloin kunnossapito nähtiin enemmän karsittavana kuluna. Suhdanteiden parannuttua kunnossapitoa on sitten lähdetty kehittämään ja havahduttu niihin mahdollisuuksiin, joita kunnossapidolla on tarjottavanaan tuottavuusnäkökulmasta, pohtii Maintpartner Oy:n ja Maintpartner Expert Services Oy:n toimitusjohtaja Mika Riekkola. Kunnossapitoon kannattaa satsata Kunnossapidon kehityspalveluiden kysyntä on ”Kunnossapito on pitkään nähty kustannuseränä valitettavan noussut merkittävästi. Järjestelmiä on laitettu kuntoon ja monessa yrityksessä. Yhä enemmän on havahduttu siihen, kunnossapidossa on menty yhä enemmän ennakoivaan että hyvin hoidettu kunnossapito vaikuttaa moniin muihinkin suuntaan. Nykyaikaisten järjestelmien avulla kunnossapitoa yritystoiminnan mittareihin positiivisesti. Loppujen lopuksi pystytään ohjaamaan ja tekemään asioita tehokkaammin. Kun kunnossapidon kustannus on varsin pieni osa firman kokonais­ kunnossapidon perustoiminnot on saatu kuntoon, on lähdetty kustannuksista. Ja kuitenkin kunnossapidolla pystytään esimerkiksi optimoimaan ennakkohuolto-ohjelmia. vaikuttamaan merkittävästi yrityksen tuottavuuteen”, ”Huolto-ohjelmien optimoinnissa voidaan lähteä sanoo Maintpartner Oy:n ja Maintpartner Expert Services katsomaan esimerkiksi asiakkaan kokonaistehokkuutta Oy:n toimitusjohtaja Mika Riekkola. Maintpartner mittaavia OEE-lukuja ja epäkäytettävyyskustannuksia. Niitä on Pohjois-Euroopan johtavia teollisuuden käyttö- ja analysoimalla voidaan arvioida, miten huollon paremmalla kunnossapitoyrityksiä. toteutuksella ja ennakoivuudella voidaan vaikuttaa Riekkolan mukaan viimeisen puolentoista vuoden aikana on nähty, että organisaatiot ovat havahtuneet kunnossapidon kehittämiseen. ”Vuodesta 2008 lähtien oli pitkään vaikeita vuosia, kustannuksiin ja tuottavuuteen.” Kunnossapidon kehittämiselle pystytään Riekkolan mukaan melko hyvin arvioimaan myös takaisinmaksuaikoja. ”Ei aina aivan eksaktisti, mutta suuntaa antavasti kuiten­ jolloin kunnossapito nähtiin enemmän karsittavana kuluna. kin. Voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella, missä tilan­ Suhdanteiden parannuttua kunnossapitoa on sitten lähdetty teessa joku toimenpide on kannattava. Olemme esimerkiksi kehittämään ja havahduttu niihin mahdollisuuksiin, joita pystyneet tehostamaan ennakoivaa huoltoa niin, että kehitys­ kunnossapidolla on tarjottavanaan tuottavuusnäkökulmasta.” panokset ovat todennetusti maksaneet itsensä takaisin.” 36 prometalli 1–2/2019