prometalli 1+2/2019 - Page 35

TEKSTI: JARI PELTORANTA Kova kilpailu vaatii jatkuvaa parannusta yrityksen toiminnoissa ja tuottavuudessa. Systemaattinen kunnossapito on tuottavuutta parantava kilpailutekijä myös metallialalla. Kyse ei ole vain rikkoutuneiden laitteiden korjaamisesta, vaan kunnossapito on yhä enemmän ennakoivaa, ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa. Konekannasta ja prosesseista kehitetään samalla jatkuvasti tuottavampia, tehokkaampia sekä ympäristöystävällisempiä. 1–2/2019 prometalli 35 KUNNOSSAPITO ON TUOTTAVUUS- JA KILPAILUTEKIJÄ