prometalli 1+2/2019 - Page 30

”Tähän suuntaan on kova paine, koska kolmannen osa­ apuvälineillä, kuten pyörityspöydillä. Kevytmekanisointirat­ puolen tarkastajat vaativat projektin, jopa yksittäisten hitsien kaisuilla saadaan hitsauksen tuottavuutta nopeasti ja edulli­ dokumentointia. Aiemmin tämä on toteutettu kirjaamalla tiedot sesti ylöspäin. Samoin hitsarin ergonomia ja työn mielekkyys paperille. Integroidussa järjestelmässä nämä kaikki voidaan lisääntyy. automatisoida, jolloin ne on helppo esittää auditoijalle pilvi­ pohjaisesta hitsausjärjestelmästä”, Väisänen sanoo. Koulutusta kehitettävä Koulutetuista hitsaajista on jo nyt pulaa teollisuudessa, mikä Ei yli-investointeja vaatii toimenpiteitä koulutuksen ja alan houkuttavuuden Hitsausta kehitettäessä pitää katseen olla tuotantokokonaisuu­ parantamiseksi. Teollisuuden hitsaustarpeet kasvavat jatku­ den kehittämisessä ja investoinnin kokonaistarkastelussa. vasti, ja samanaikaisesti kokeneita ammattilaisia jää eläk­ ”Yli-investointeja on syytä välttää. Ei kannata investoida robotiikkaan, jos sille ei voida laskea järkevää takaisinmaksu­ keelle. Teollisen internetin myötä hitsaaminen prosessina on kään­ aikaa. Silloin kannattaa tarkastella vaihtoehtoisesti esimerkiksi nekohdassa. Digitaaliset ratkaisut, laitteiden ja ohjelmistojen eri tyyppisiä kevytmekanisointiratkaisuja. Toisaalta robottisolu­ yhdistettävyys, ja automaatio muokkaavat alan tulevaisuutta. jenkin hinnat ovat tulleet alas viimeisen kymmenen vuoden Tämä tarjoaa mahdollisuuden muokata myös alan imagoa aikana ja järjestelmätoimittajilta löytyy yhdistelmäratkaisuja, ja houkutella nuoria kouluttautumaan uuden sukupolven jossa hitsausrobotti työskentelee yhdessä kappaleen käsittely­ hitsaajiksi ja hitsausoperaattoreiksi. Ongelman ratkaiseminen robotin kanssa.” vaatii aktiivista yhteistyötä hitsaavan teollisuuden, Tyypillisissä mekanisointiratkaisuissa laitetaan hitsauskaari laitevalmistajien ja oppilaitosten kanssa, jotta hitsausta liikkumaan mekaanisesti kuljettimilla, esimerkiksi hitsaustrak­ voidaan opettaa moderneilla laitteilla ja jakaa alan parhaita torilla. Toinen tapa on liikuttaa itse työkappaleita erilaisilla käytäntöjä. 30 prometalli 1–2/2019