prometalli 1+2/2019 - Page 28

Mestaruussarjan teollisuusovet ja siltanosturiaukot Champion Door kangasnosto-ovet ovat paras vaihtoehto suuriin kohteisiin joissa ovilta vaaditaan hyvää ääni- ja lämmön- eristystä. Ne ovet varmatoimisia, pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita - siksi niillä on pienet elinkaarikustannukset. Champion Door -kangasnosto-oviin on saatavana myös ikkunat ja murtosuojaus. championdoor.com ” Kaarihitsaus­ robotteja on Suomessa noin kymmenesosa Ruotsiin verrattuna. Automaatio, ja robotiikan lisääntyminen on kasvava trendi perusmateriaalit. Osaavista hitsaajista on kuitenkin pulaa ja maailmanlaajuisesti ja näihin suomalaisten metallin toimijoi­ toisaalta toimitusajat ja laatuvaatimukset ovat tiukat. Tuotta­ den on satsattava kovassa kilpailussa. vuutta on jatkuvasti saatava ylöspäin, jos aikoo pysyä kilpai­ lussa mukana ja tähän laitevalmistajien pitää tuoda uusia tuot­ Mekanisoinnilla ja automaatiolla tuottavuutta ”Hitsauksen automaation kehittämisessä on kaksi vaihto­ tavuutta parantavia ratkaisuja. ”Hitsauslaitteiden kehitystyö tapahtuu koko ajan tuotta­ ehtoista lähestymistapaa; mekanisointi ja robotisoitu hitsaus. vuuskärjellä. Yksi konkreettinen asia on hitsien roiskeettomuus, Jälkimmäinen edellyttää pääosin jonkin asteista sarjavalmis­ kun puhutaan lisäaineellisesta hitsauksesta ja lähinnä tusta, jota meillä Suomessa on melko vähän. Esimerkiksi kaari ­ MIG/MAG-hitsauksesta, joka on hitsauksen valtaprosessi Suo­ hitsausrobotteja on Suomessa noin kymmenesosa Ruotsiin ver­ messa sekä käsi- että robotisoidussa hitsauksessa. Hitsauk­ rattuna. Ruotsissa on pitkät sarjatyöperinteet muun muassa sen automaatioratkaisut, mekanisointi ja robotisointi, sopivat autoteollisuudessa ja autoteollisuuden alihankkijoilla”, toteaa erityisesti sarjavalmistustyyppiseen tuotantoon, samoin saa­ Kemppi Oyj:n projekti- ja kotimaan myynnin johtaja Mikko daan ergonomiaa ja työturvallisuutta parannettua”, Väisänen Väisänen. sanoo. Suomen hitsaava teollisuus on hyvin paljon projektiliike­ toimintaa ja isojen yksittäisten kappaleiden hitsaamista, mikä Adaptiivinen itseoppiva hitsaus joiltakin osin hidastaa automaation ja sarjavalmistusteknolo­ Pisimmälle viedyssä automaatiossa puhutaan niin sano­ gian leviämistä. tusta adaptiivisesta hitsauksesta, jolloin hitsausprosessissa on Ammattitaitoiset hitsaajat ovat korvaamattomia, varsin­ kin kun kyseessä on vaikeasti hitsattavat tuotteet ja vaativat 28 prometalli 1–2/2019 mukana konenäkö, -kuulo ja jopa hajukin. Eli automatiikassa lähestytään ihmisen kaltaista havainnointia. Nämä havain­