prometalli 1+2/2019 - Page 27

HITSAUKSEN TRENDIT TEKSTI: JARI PELTORANTA Suomessa on huippukonepajoja, joissa pidetään huolta hitsauskalustosta kaikilla tasoilla ja laitteistojen investointiohjelmat on määritelty aikataulullisesti. Meiltä löytyy myös yritysten toinen ääripää, jossa ei täysin ymmärretä, että hitsauskonekannan puutteet näkyvät välittömästi yrityksen tuottavuudessa. 1–2/2019 prometalli 27