prometalli 1+2/2019 - Page 23

oikea kohdistus ja suunnittelu ovat tärkeitä tekijöitä”, Tolvanen painottaa. Melu, ilmanvaihto ja asenteet ongelmana Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro toteut- tivat vuonna 2017 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja työ- suojelutoimenpiteistä työpaikoilla.  Tulosten perusteella selvästi suurimmiksi työsuojeluongel- miksi koetaan liiallinen melu, huonot työasennot ja työpai- kan ilmanvaihto. Myös erilaiset huurut, sumut ja käryt ovat melko yleisiä ongelmia. Etenkin monien toimihenkilöiden mie- lestä myös jatkuva ylikuormitus työssä on keskeinen työsuojelu­ ongelma. Työpaikoille toivottiin lisää työsuojeluun liittyvää täyden- nyskoulutusta ja seurantaa. Lisäksi katsottiin, että työsuojeluun liittyviin vääriin asenteisiin ja välinpitämättömyyteen sekä tur- haan riskinottoon olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. ” Keuhko­syövän riski hitsaajilla on lisääntynyt 20–40 prosenttia. laakerit | voimansiirto | tiivisteet www.nomogroup.fi Huomioliiveillä lisää näkyvyyttä Konepajojen tuotantolinjoille tulee lähivuosina todennäköisesti yhä enemmän teollisuusrobotteja. Tämä voi lisätä työtapaturmien riskiä, vaikka turva-anturit ja muut suojaukset sekä itse robottien koneturvallisuus kehitty- vät koko ajan. Toisaalta viime aikoina on kehitetty joitakin työsuojelun kannalta aiempaa parempia kevyitä robottityyppejä, jotka voivat tehdä työtä yhdessä ihmisten kanssa ilman pahojen tapaturmien vaaraa. Tolvasen mukaan koneen ja ihmisen kohtaamisessa on kui- tenkin aina sellaisen yhteentörmäyksen riski, jossa ihmiselle käy huonommin. ”Monet työntekijät ovat jääneet trukin tai putoavan kuor- man alle. Työkoneen hytistä voi olla rajoitettu näkyvyys, joten onnettomuuksia sattuu melko helposti.” ”Selkeästi näkyvä työvaatetus – kuten heijastusliivit tai heijastavat työvaatteet – vaikuttaa usein turvallisuusasioihin myönteisellä tavalla. Oikeanlaisella vaatetuksella voisi saada jo paljon parannusta työturvallisuuteen.” n n n ondest ondest ondest n d t p a l v e l u t n d t p a l v e l u t t n p a d l v e e s l u w w w. n n d o t t . f i w w w. n o n d e s t w w CR w. n o n d e s t . f . i f i Uutta: digitaaliradiografialaitteet, Uutta: CR Uutta: CR digitaaliradiografialaitteet, digitaaliradiografialaitteet, XRF materiaalianalysointi, XRF materiaalianalysointi, materiaalianalysointi, XRF tarkastustulokset on site heti! tarkastustulokset on heti! tarkastustulokset on site site heti! Ota yhteyttä yhteyttä Ota Ota yhteyttä 044 Kari Salli, KOKKOLA 044 215 215 3828 3828 Kari 044 215 3828 Kari Salli, Salli, KOKKOLA KOKKOLA kari.salli@nondest.fi kari.salli@nondest.fi kari.salli@nondest.fi 050 433 433 5144 Tomi OULU 050 5144 Tomi Heinonen, Heinonen, OULU 050 tomi.heinonen@nondest.fi 433 5144 Tomi Heinonen, OULU tomi.heinonen@nondest.fi tomi.heinonen@nondest.fi Nondest Oy Nondest Oy Oy Nondest Kokkola-Pietarsaari-Vaasa-Ylivieska-Oulu Kokkola-Pietarsaari-Vaasa-Ylivieska-Oulu Kokkola-Pietarsaari-Vaasa-Ylivieska-Oulu 1–2/2019 prometalli 23