prometalli 1+2/2019 - Page 20

” Koneen on saatu viitteitä siitä, että altistuminen hitsaussavuille työ- käyttöohje ei sien riskiä. vapauta työnantajaa riskianalyysi­ velvoitteesta. 20 prometalli 1–2/2019 paikalla saattaa lisätä syövän ja erilaisten keuhkosairauk- Keuhkosyövän riski on hitsaajilla lisääntynyt 20–40 pro- senttia verrattuna esimerkiksi toimistotyöntekijöihin. Astmaan sairastumisen riski puolestaan on hitsaajilla kaksinkertainen toimistotyöntekijöihin verrattuna. ”Hitsauksen pysyviä terveysriskejä arvioitaessa on otet- tava huomioon työntekijän erityinen sairastumisherkkyys, esi- merkiksi atopia ja ennen kaikkea tupakointi, joka nostaa hit- saajan keuhkosyöpäriskiä entisestään.”