prometalli 1+2/2019 - Page 19

”Konenäön yleistyminen robotiikassa voi parantaa työtur- vallisuutta, mutta toistaiseksi konenäköä on sovellettu lähinnä laadunvalvonnassa”, Tolvanen sanoo. Kaasujen ja kemikaalien vaarallisuus tiedostettava Työpaikan kemikaaliturvallisuus on niin ikään tärkeä kysy- mys, joka usein vaatii työntekijöiltä perehtymistä monenlaisiin ohjeistuksiin sekä eri aineiden turvalliseen käyttöön ja varas- tointiin. ”Kun aluehallintovirasto hiljattain teki tarkastuksia työpai- koilla, asioiden todettiin olevan melko harvoissa paikoissa ” Viime vuosina asiat ovat menneet työturvallisuuden kannalta huonompaan suuntaan. kunnossa kemikaaliturvallisuuden osalta”, Tolvanen harmitte- lee. ”Olisi tiedettävä, millaisia kemikaaleja työpaikalla on ja miten paljon – sekä miten niitä on turvallista käsitellä ja säilyt- kanssa. Myös kemikaalien säilytyslämpötila voi vaikuttaa tur- tää. Kemikaalikorttien ja -luetteloiden on oltava ajan tasalla.” vallisuuteen. Jotkut vaaralliset kemikaalit saattavat esimerkiksi reagoida vääräntyyppisestä materiaalista valmistetun säilytysastian Hitsauskaasujen terveysvaikutukset työpaikoilla on myös syytä ottaa huomioon. Monissa pitkän aikavälin tutkimuksissa 1–2/2019 prometalli 19