prometalli 1+2/2019 - Page 10

Moniosaamista puhaltimissa Yksi pajan valttikorteista onkin räätälöidyt keskipakoispuhal­ timet, jotka sekä valmistetaan että koekäytetään Voikkaalla. Puhaltimia valmistetaan nykyisin merkittäviltä osin erikois­ materiaaleista, kuten Duplex-teräksistä. Lisäksi Voikkaalla tehdään erilaisia modifikaatioita monien valmistajien puhaltimiin; elinkaaren pituuden lisäämiseksi tai suoritusarvovaatimusten muututtua esimerkiksi laakeroin­ ” Koulu ei anna nuorelle perusvalmiuksia ymmärtää edes sitä, mitä työelämä oikein on. nin suunnittelu ja mitoitus sekä kestävyyden ja suoritusarvojen optimointiin tarvittava suunnittelu ja toteutus kokonaisuudes­ saan ovat pajalle arkea. ”Valmistamme siipipyöriä – eli impellereitä – ja muita ”Asiakaskunta on pysynyt varsin samana vuosien varrella varaosia kaikkien valmistajien puhaltimiin, tarvittaessa lyhyel­ – suurimmat muutokset ovat tapahtuneet asiakasyritysten omis­ läkin toimitusajalla. Teemme myös korjauksia, korjausarvioita tussuhteissa”, toteaa Korhonen. ja kunnonvalvonnan mittauksia asiakkaan kohteessa”, kertoo Korhonen. Suoraa vientiä DCS:llä on vain noin 10 % liikevaihdosta, mutta yrityksen tekemistä laitteista moni päätyy maailmalle. ”Meidän asiakkaamme käyttävät laitteitamme hyvin usein Hyvässä vauhdissa myös ulkomaisissa kohteissa”, Korhonen tietää ja lisää, että Viisi vuotta Voikkaalla on sujunut toiminnallisesti hyvin. Tätä DCS-teknoa löytyy esimerkiksi Etelä-Koreasta ja Kiinasta. nykyä DCS:llä on 30 ihmistä töissä ja lisäksi kymmenkunta yrittäjää on tiiviissä alihankintasuhteessa yritykseen omista Hallinto ja valvonta paisuu tiloistaan käsin. DCS:n laatujärjestelmä on alun perin sertifioitu ISO9001 Korhosen mukaan DCS:n asiakkaita ovat ne tahot, joille mukaisesti vuonna 2005 ja toimintajärjestelmän jat­ vakioratkaisut eivät ole riittäviä eri vaatimusten täyttämiseen: kuvan kehittämisen vakuudeksi yritykselle myönnettiin mm. kotimaiset teollisuus- ja energialaitokset, kaivokset sekä ISO9001:2015 sertifikaatti vuonna 2017. Hitsauksen laa­ kunnat ja kaupungit. Yrityksen erityisosaamista edustaa teolli­ tujärjestelmä on sertifioitu ISO 3834-2 mukaisesti. Korhosen suuslaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen hallinta. mukaan sertifikaattien suhteen on oltava heräillä, koska huo­ 10 prometalli 1–2/2019