prometalli 1+2/2018 - Page 50

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. WIHURI JA MAZAK ESITTELEVÄT SMOOTH-TEKNOLOGIAA TAMPEREELLA Wihuri Oy Tekninen Kauppa yhdessä maailman johtaviin työs- tökonevalmistajiin kuuluvan japanilaisen Yamazaki Maza- kin kanssa esittelevät Konepaja 2018 ‑messuosastolla Mazak- monitoimikoneita Smooth-CNC-ohjauksilla. Vallankumouksel- liseen Mazatrol Smooth-ohjausteknologiaan on mahdollista tutustua myös kolmen simulaattorin avulla. Wihurin messuosas- tolla esitellään myös hybridityöstön (lastuava työstö ja ainetta lisäävä valmistus samassa koneessa) ja lasertyöstön uusinta teknologiaa ja mahdollisuuksia. Tampereen Messu- ja Urhei- lukeskuksessa järjestettävillä Konepaja 2018 -messuilla 20.– Tampereella esiteltävä kehtopöytäinen pystykarainen koneistuskeskus Variaxis i-600 soveltuu hyvin jatkuvaan 5-akselityöstöön sekä tasotyöstöön viideltä kantilta yhdellä kiinnityksellä. 22.3. ovat paikalla sekä Mazakin että Wihurin asiantuntijat. Smooth-teknologia on mullistanut työstökoneiden käytettävyyttä ja ominaisuuksia Mazakin “It´s all about you” -markkinointiteeman johto­ nen, perinteinen Mazatrol-käyttöliittymä, joka sisältää vuoro- ajatuksena on keskittyä asiakkaiden tuottavuuden, tehokkuu- vaikutteisen keskustelevan ohjelmoinnin. Smooth X ja G -ver- den ja kilpailukyvyn parantamiseen. Tuottavuusloikka otetaan siot sisältävät kaikki ohjaustekniikan viimeisimmät ominaisuu- Mazakin innovatiivisilla työstökoneilla, uusilla valmistusteknii- det, kuten suuren kosketusnäytön ja valmistettavan kappaleen koilla, kehittyneillä CNC-ohjauksilla ja tuotannon kehittämistä 3D-mallin tuonnin suoraan ohjauksen työkiertoihin. tukevilla ohjelmistoilla. Mazakin Smooth-teknologia ei rajoitu ainoastaan vallankumouksellisiin CNC-ohjauksiin, vaan sen Wihuri Oy Teknisen Kaupan kattava valikoima taustalla on myös täysin uudet servojärjestelmät, joiden avulla konepajoille on esillä monipuolisesti koneiden suorituskyky ja työstötarkkuus ovat kasvaneet merkit- Wihurin messuosastolla esiteltävässä Integrex i-200S x 1500U tävästi edellisiin sukupolviin verrattuina. -koneessa on mallimerkintänsä mukaisesti kaksi sorvauskaraa Konepaja 2018 -messuilla ovat esillä maailman nopein ja suurin istukoiden väli on 1 500 millimetriä. Koneen varus- 5-akselinen CNC-ohjaus Mazatrol Smooth X, sen sisar­versio teisiin kuuluvat 72 työkalun makasiini, Renishaw-kappaleen- Smooth G sekä uudempi Smooth C, joka on kehitetty erityi- mittausjärjestelmä ja 2. karan kärkipylkkäominaisuus. Koneen sesti peruskoneille, joissa on korkeintaan neljä yhtä aikaa ominaisuudet riittävät vaativimpienkin kappaleiden tuottavaan liikkuvaa akselia. Kaikki Smooth-ohjaukset ovat suomenkieli- koneistamiseen kerralla valmiiksi. siä ja niissä on EIA/ISO-ohjelmoinnin rinnalla helppokäyttöi- Messukoneessa on Mazatrol SmoothX -ohjaus, jonka avulla voidaan työstää tehokkaasti yhtäaikaisesti viidellä akse- lilla. Konepaja 2018 ‑messudemossa esitellään muun muassa uutta Sandvik Coromantin kanssa toteutettua Prime Turning ‑sorvausmenetelmää. Messuilla esitellään myös Variaxis i-600, joka on jatku- vaan nopeaan 5-akseliseen työstöön soveltuva pystykarainen koneistuskeskus. Suurin tällä koneella työstettävä kappale on halkaisijaltaan 700 mm ja korkeudeltaan 450 mm. Koneessa on Mazatrol Smooth X ‑ohjaus, jonka erittäin nopeaa moni­ akselista jyrsintää esitellään messudemossa vaativalla työ- kappaleella. Näyttävä demo on laadittu yhteistyössä Gibbs Camin kanssa. Wihurilla on Konepaja 2018 ‑messuilla kaksi osastoa vie- rekkäin. Konepajojen huipputuotteita ja -palveluita ovat pai- kalla esittelemässä useita asiantuntijoita, joten messuilla on oiva mahdollisuus tutustua Wihurin laajaan kokonaistarjon- taan. Tervetuloa! n Markkinoiden nopeimmat Mazatrol Smooth ‑ohjaukset ovat esillä Wihurin messuosastolla. 50 prometalli 1–2/2018 Lisätietoja: www.machinetools.wihuri.fi