prometalli 1+2/2018 - Page 48

SORVIN ÄÄRESTÄ Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. WÜCON COMPACT DIGITALISOI TARVIKEKAAPIN Würthin RFID-tekniikkaan perustuva, asiakkaiden tiloihin tai konttina toteutettava Wücon varastojärjestelmä on jo parin vuoden ajan näyttänyt suuntaa metalli- ja rakennusteollisuuden tarvikehuollon digitalisoinnissa. Laajaan käyttöön levinnyt Wücon toteuttaa työkalujen ja tar- vikkeiden helpon saatavuuden ja käytön valvonnan automaat- Wücon Compact käsittelee mitä tahansa tuotteita, isoja ja pieniä sekä kevyitä että painavia. Compactin käyttö on juuri tisesti ja käyttäjälle huomaamattomasti. Varastosta käytettä- niin helppoa kuin tarvikkeen nouto kaapista on. Erillisiä kir- vät tuotteet ja henkilöt tunnistetaan ilman erillisiä toimia ja kus- jaustoimia ei tarvita. Compact tunnistaa tuotteet ja käyttäjän tannukset kohdistetaan oikeille tahoille ja tileille. Erillistä vii- sekä pitää kirjaa kulutuksesta ja kaapin sisällöstä reaaliaikai- vakoodin luentaa tai muita tunnistuksia ei tarvita, jolloin ketju sesti. on aukoton eikä unohduksille on mahdollisuutta. ”Karkkiauto- Älykäs työpistevarasto auttaa asiakasta kohdentamaan maattien” rajoitteet on poistettu ja korvattu vapauden, vaivat- tarvikkeiden kulut oikeille käyttäjille ja kirjaamaan kustannuk- tomuuden ja valvonnan yhdistelmällä. set automaattisesti. Varastotasot on optimoitu ja oikea-aikaiset Wücon-periaate on muuttanut tarvikejakelun käytäntöjä. Wücon varasto on nyt saanut pikkuveljen. Wücon Compact toteuttaa isoveljensä toiminnot tilatehokkaasti työpisteen tarvi- täydennykset varmistavat, että tuotteet eivät lopu eikä ylimää- räistä seiso varastossa. Wüconin avulla tiedät kuka tuotteita tarvitsee ja mitä kekaapin kokoisena. Etätunnistus on sovellettu teollisuuden tar- tuotteita käytetään. Wücon on käytössäsi aina – arkena ja peisiin. Compact on teollisen internetin käytännön sovellus. pyhänä, päivällä ja illalla. Älykäs työpistevarasto ei vaadi Samoin kuin isoveljänsä, Wücon Compact yhdistää perustamistoimia ja tuotemuutokset eivät vaadi hallintatoimia vapaan jakelun helppouden sekä kulutuksen valvonnan ja koh- tai sovittamisia. Wücon on joustavampi kuin karkkiautomaatit distuksen helpommin kuin yksikään toinen ratkaisu. C ­ ompactin ja luotettavampi kuin viivakoodit. n erityispiirre on tehokas koko, jolloin kaapisto voidaan toteut- taa työpisteen välittömään läheisyyteen. 48 prometalli 1–2/2018 Lisätietoja: www.wurth.fi