prologistiikka 3+4/2013 - Page 58

AJASSA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LISÄÄ KANNATTAVUUTTA BREAK BULK -KULJETUKSILLA Monella on kuva, että kappaletavaralaivauksen kulurakenne on hankala selvittää ja lastia on oltava valtava erä. Mikäli tuote on lastattavissa laivaan irto- tai kappaletavarana, kannattaa tuonti- ja vientilaivausten hinnat ja toteuttamismahdollisuus kuitenkin ehdottomasti selvittää. Loviisan satama tarjoaa tähän helpon ratkaisun. Loviisan sataman break bulk-logistiikan syvällisesti tunteva pal- tuksiin, kun mekaanisen metsäteollisuuden vientisuoritteita hyö- veluorganisaatio suunnittelee asiakkaalle edullisimmat ja toi- dynnetään tuonnissa. mivimmat kuljetusjärjestelyt nopeasti. Lovisa Forwarding & Loviisa sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella pääkau- Stevedoring tarjoaa Loviisan satamassa varastointi ja logis- punkiseudun ja itärajan välissä. Junayhteys suoraan satamaan tiikkapalveluja, jotka takaavat joustavuuden Suomen päässä, varmistaa mahdollisuudet myös sisämaan kuljetusvaihtoehto- ja voi yhdistää verkostoidensa kautta sopivat logistiikkaketjun jen vertailuun. osapuolet. Esimerkiksi Ranskan, Englannin ja Espanja liikenteessä ”Olemme tehneet paljon työtä luodaksemme ratkaisut kilpailukykyiselle logistiikalle. Haastammekin niin vienti- kuin voi olla merkittävästi edullisempaa käyttää kappaletavaralai- tuontiteollisuuden edustajia olemaan rohkeasti meihin yhtey- vauksia, kuin trailerikuljetuksia, kunhan toimitusketju suunnitel- dessä punnitaksemme mahdollisuuksia yhdessä”, sanoo LFS:n laan oikein. Parhaissa tapauksissa lastien kuljetuskuluista on myyntijohtaja Sanna Selenius. saatu aiempiin toteutuksiin verrattuna säästettyä lähes puolet. ”Toiveissa myös on, että Suomen väylämaksujärjestelmän Tuonnissa saattaa olla varsin järkevää ottaa isompi erä kerral- pahasti syrjimän break bulk-liikenteen kannattavuus lisääntyisi la satamaan ja kuljettaa tavarat suoraan sieltä eri määränpäi- maksujärjestelmän uudistamisen myötä. Järjestelmä tukee ny- hin. Jo 1 000 tonnin erät kannattaa ehdottomasti arvioida ja kyisellään linjaliikennettä jopa kolmen päällekkäisen alennuk- 1 500 tonnia on jo hyvin sopiva laivauserä sen kautta. Näin ollen pitkälti ilman alennuksia jäävästä, ha- Satamasta laivataan kuukausittain break bulk-lasteja eri kurahtina hoidetusta, break bulk-liikenteestä kerätään pahim- puolille Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa. Tuonnin ja viennin yh- millaan vuositasolla jopa monikymmenkertaisia väylämaksuja distäminen samoihin satamiin tuo säästöjä laivaajille. Laivojen muuhun meriliikenteeseen nähden”, kertoo Aki Marjasvaara, säännöllinen liikennöinti kyseisille alueilla antaa selvää kus- Loviisan sataman satamajohtaja. tannushyötyä lastien tuonnille Suomeen alusten reittien varrelta. Sama hyöty on myös saatavissa Suomen sisämaan kulje56 prologistiikka 3–4/2013 Lisätietoja: www.portofloviisa.fi