prologistiikka 3+4/2013 - Page 55

AJASSA TOYOTA I_SITE – HELPPOUTTA JA TEHOKKUUTTA KALUSTON- JA KUSTANNUSTEN HALLINTAAN Toyotan asiakkaat voivat nyt entistä tehokkaammin hallita materiaalinkäsittelykalustoa ja sen kustannuksia uudistuneen Toyota I_Site-palvelun avulla. Toyota I_Site on Toyotan kehittämä älykäs kaluston ja käyttökustannuksien hallintajärjestelmä, joka auttaa asiakasta parantamaan toimintaansa neljällä pääalueella: työturvallisuus, kustannukset, tuottavuus ja ympäristö. Toyota I_ Site:n ainutlaatuinen kustannustiedon ja trukista tulevan käytönaikaisen tiedon yhdistelmä antavat asiakkaalle kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen sisälogistiikan toiminnasta. Asiakas saa myös Toyotan asiantuntijoilta jatkuvaa tukea toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Lyhyesti sanottuna, Toyota I_Site mahdollistaa asiakkaalle pääsyn käytönaikaiseen tietoon kalustosta kaikkialta, missä on internetyhteys. Järjestelmä tuottaa kalustovastaaville tärkeää tietoa trukkien toiminnasta ja mahdollistaa tekemään oikeaan tietoon perustuvia analyyseja ja kehitystoimenpiteitä. tehokas tapa ohjata turvallista ja ergonomista päivittäistä toi- Toyota I Site:n mittareiden ansiosta he voivat seurata mm. truk- mintaa. Lisäksi Toyotan asiantuntijoiden jatkuva tuki on aina kien pääoma- ja huoltokustannuksia, trukkien toimintaa, törmä- saatavilla. yksiä ja akun varauksia. Lisäksi kuljettajat voidaan valtuuttaa käyttämään niitä trukkeja, joihin heidät on koulutettu; tämä on   Lisätietoja: www.toyota-forklifts.fi RAUMA PANOSTAA UUSIIN YRITYS- JA LOGISTIIKKA-ALUEISIIN Rauman kaupunki investoi merkittävästi yritystonttitarjontaan- suuspuisto ja osaamiskeskittymä. sa. Lakarin logistiikka- ja yritysalue sijoittuu valtateiden 8 ja Seaside Industry Park Rauma, 12 kainaloon vain neljän kilometrin päähän Rauman keskus- rakentuu Rauman telakan alueel- tasta. Lakarin etuja ovat Suomen kolmanneksi suurimman kont- le, Rauman sataman välittömään tisataman läheisyys ja satamasta Lakarin alueen läpi kulkeva läheisyyteen. Alueella jo toimi- rautatie. Myöhemmin Rauman vanhalle telakka-alueelle raken- vat vahvat päämiesyritykset, tii- netaan raskaan teollisuuden teollisuuspuisto Seaside Industry vis toimitusverkosto, logistisesti Park. erinomainen sijainti, kattavat tukipalvelut sekä yrityksiä palvele- Lakari ja Seaside Industry Park tarjoavat va koulutus- ja tutkimus luovat ai- yrityksille paljon erilaisia mahdollisuuksia nutlaatui