prologistiikka 3+4/2013 - Page 53

AJASSA VALION MAITOAUTOT SIIRTYVÄT MOBIILIAIKAAN KUVA: VALION KUVAPANKKI Kun maitoauto karauttaa ensi vuonna tilan pihaan, tiedot tallentuvat reaaliajassa Valion taustajärjestelmiin. Euroopan kehittynein maitoautojen tiedonkeruujärjestelmä parantaa laadunvalvontaa ja poikkeamien hallintaa sekä helpottaa kuljettajan työtä. Valio kerää lähes 1,9 miljardia litraa maitoa vuodessa. Mai- Reaaliaikaisuuden lisäksi tärkeä kriteeri uudelle järjestelmäl- to noudetaan joka toinen päivä 7 800 maitotilalta noin sa- le oli standardoitujen komponenttien käyttö. ”Osat ovat samoja, dan auton voimin. Jokainen auto on liikkeellä 21 tuntia vuo- joita käytetään kovissa olosuhteissa metsäkoneissa ja satamis- rokaudessa vuoden jokaisena päivänä ja kilometrejä karttuu sa. Ohjelmistoilla räätälöidään laitteisto juuri meidän käyttöön 250 000 vuodessa. soveltuvaksi”, Laine kertoo. ”Automme eivät voi järkevästi tämän enempää tuntimää- Tällä hetkellä maitoauton kuljettaja printtaa pumppaustiedot räisesti liikkua, joten haemme lisäarvoa logistiikkaamme uu- tilanomistajalle. Jatkossa tiedot siirtyvät sähköisesti suoraan ti- silla teknisillä ratkaisuilla. Tällaisilla volyymeilla manuaalis- lallisille. ta työtä vähentävä ja yhteistä tilannekuvaa parantava järjes- ”Jos pääsisimme 1,5 miljoonasta vuosittain printatusta kui- telmä on erittäin arvokas”, Valion kuljetuspäällikkö Petteri Lai- tista paperittomaan prosessiin, säästäisimme pelkästään ajassa ne sanoo. mitattuna noin 100 000 euroa vuodessa”, Laine arvioi. Maitoautojen tiedonkeruujärjestelmä oli 12 vuoden jälkeen tulossa elinkaarensa päähän. ”Uusiminen oli joka tapauksessa ajankohtaista. Nyt saimme samalla tuotua järjestelmän tähän päivään aikaa kestä- Uuden järjestelmän ansiosta kaikilla toimijoilla on sama tieto koko ajan. Jos kelirikon tai muun poikkeavan syyn takia maitoa ei päästä tilalta hakemaan, saa kuljettaja siitä tiedon mobiililaitteen kautta välittömästi. vällä mobiilisovelluksella. Ennen projektin aloittamista kiersim- ”Tuotantoneuvojat voivat antaa lisäohjeita kuljettajille esi- me Euroopassa ja totesimme, että vastaavia ratkaisuja ei vielä merkiksi näytteenotosta ja järjestelmä estää maitopumpun käyn- muualla ole”, Laine kertoo. nistymisen ennen kuin annettu tehtävä on kuitattu. Myös esimer- Uusi järjestelmä koostuu kahdesta osasta: Tieto Finland kiksi tieto pilaantuneesta tai lämpimästä maitoerästä on perillä Oy:n suunnittelemasta Windows 8 mobiiliratkaisusta ja Parker jo ennen kuin auto on meijerillä. Näin voidaan varmistaa, että Hannifin Oy:n järjestelmästä, joka ohjaa ja säätelee auton kyseinen erä ei päädy prosessiin”, Laine havainnollistaa. imutilan toimintoja. Tämän lisäksi Parkerin järjestelmä kerää Ensimmäinen maitoauto saadaan testauskäyttöön elokuun erilaist