prologistiikka 3+4/2013 - Page 49

mäisten vetypolttokennoautojen valmistuslinjojen rakentaminen mahdollisuuksia moneen: esimerkiksi konsulttifirma McKinsey on kuitenkin jo aloitettu. arvioi markkinoiden arvoksi Euroopassa – vuoteen 2050 men- Käyttötesteissä polttokennolle on kellotettu 8 000 tunnin nessä – hulppeat 100 miljardia euroa. käyttöikä, mikä vastaa noin 300 000 ajokilometriä. Samoin Ei ole mitään syytä, miksi suomalaiset eivät voisi vuolla it- kennoteknologia kestää pakkasta alle –30 celsiusasteenkin, selleen kelpo palasta tästä kakusta. Suomessa on kansainvä- jolloin uusi tulokas voisi pärjätä myös Pohjolan teillä. lisestikin merkittävää biopolttoaineiden jalostuksen osaamista ja alalla toimiva teollisuus. Metsäbiomassasta voidaan tuottaa vetyä hyvällä hyötysuhteella leijupeti-kaasutukseen ja refor- ”Useissa maissa on laadittu mointiin perustuvilla prosesseilla. Kemian teollisuudessa syn- kansallisia strategioita ja tyvä sivutuotevety ja muun tuotannon kanssa integroitu vedyn teollisia yhteistyösopimuksia vetypolttoaineen jakeluverkoston rakentamiseksi.” tuotanto ovat jo nyt toimiva vaihtoehto. Metsänkorjuujätteen uusi tuleminen? VTT:n projektipäällikkö, johtava tutkija Jussi Solin kertoo talon tutkimusten osoittavan, että metsänkorjuutähteestä saadaan Kansainvälisten autonvalmistajien edessä siintää jo point-of-no-return, jonka jälkeen vetyyn on sitouduttava tosis- kaasuttamalla vetyä paremmalla hyötysuhteella kuin dieseliä. ”Toistaiseksi edullisin vety reformoidaan kuitenkin maakaa- saan. Isot autoyhtiöt – esimerkiksi Toyota, Honda, Nissan, susta. Sekin alentaa päästöjä, sillä maakaasusta reformoidulla Hyundai, GM – ovat ilmeisen tosissaan vedyn kanssa ja ke- vedyllä ajaa pidemmälle kuin suoraan maakaasulla. Vetyauto hityshankkeita on piisannut jo 1990-luvulta saakka. Tuolloin ei liioin tuota typpioksidia tai muita hiukkaspäästöjä, vaan vet- autonvalmistajat alkoivat etsiä uutta voimalaiteratkaisua tule- tä”, toteaa Solin. vaisuuden liikenteeseen tavoitteenaan päästöttömyys ajon aikana. Henkilöauto- ja bussiliikenteen siirtyminen sähköiseen voimansiirtoon on jo käynnissä ja tarjoaa merkittäviä hyötysuhde-etuja polttomoottoreihin nähden. Talviajettavuus, yli 500 ki- Vahvaa tulitukea luvassa lometrin ajomatkat ja alle viiden minuutin tankkaus on mah- Tulevaisuuteen ei mennä käsijarru päällä saati sokkona. Useis- dollista korvaamalla sähköauton akku 5 kg:n vetoisella vety- sa maissa on laadittu kansallisia strategioita ja teollisia yhteis- tankilla ja polttokennolla. työsopimuksia vetypolttoaineen jakeluverkoston rakentamiseksi. Euroopan komission direktiiviehdotus laajentaisi infravel- Pilotteja tien päälle voitteet jäsenvaltoihin. VTT:n tiekartassa suositellaan Suomen varautumista polttoken- EU:n mandaatilla tai ilman, on selvää että jo nykyiset demonstraatiohankkeet ja jakeluinfran rakentaminen tarjoavat noautojen markkinoille tuloon hankkimalla polttokennoautoja ja -busseja koekäyttöön. Koekäyttö kannattaisi kytkeä vety- 3–4/2013 prologistiikka 47