prologistiikka 3+4/2013 - Page 48

VETY VETÄÄ VAHVASTI VETYPOLTTOKENNOAUTOJA ODOTETAAN KULUTTAJAMARKKINOILLE KAHDEN VUODEN PÄÄSTÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: TEKES / MARKUS SOMMERS Vety puhuttaa maailmalla – myös logistiikassa. Liikennesovellukset ovat jo kaupallistumisen kynnyksellä, ja edessä uskotaan olevan merkittävä investointibuumi vedyn jakeluverkostoon. VTT:ssä visioidaan, että maakaasupohjaiseen vetyyn siirtyminen voisi tarjota miljardiluokan säästöpotentiaalin Suomen vaihtotaseeseen. Ja tässä extra-porkkana: jos vety vielä tuotettaisiin kotimaisista uusiutuvista raaka-aineista, henkilöauto- ja bussiliikenteessä voidaan päästä lähes täydelliseen omavaraisuuteen ja pieneen hiilijalanjälkeen pitkällä tähtäimellä. Vedyn uutta uljasta tulevaisuutta tien päällä hahmottelee huhti- Lähtölaskenta käynnissä kuussa julkaistu vetytiekartta-selvitys. VTT:n kokoamassa ja Te- Miksi vedystä puhutaan juuri nyt? Vetyenergiatekniikan kehi- kesin osin rahoittamassa Suomen vetytiekartassa arvioidaan, tyksen moottorina toimii kansainvälinen autoteollisuus, joka on mitä vientimahdollisuuksia kansainvälinen kehitys voi avata vahvistanut tuovansa vetypolttokennoautoja kuluttajamarkki- kotimaisille yrityksille. noille vuoteen 2015 mennessä. Vetyvetoisten autojen yleisty- Raportissa analysoidaan, millaisia energia-, ilmasto- ja mistä hidastaa kuitenkin vedyn jakelu- ja varastointi-infrastruk- teollisuuspoliittisia mahdollisuuksia vetyenergian laajamittai- tuurin puute. Jakeluverkostoon tehtävien ensimmäisten inves- nen käyttöönotto Suomelle tarjoaa – ja mietitään sopivia kei- tointien lyhyen tähtäimen tuotto-odotukset ovat varsin kehnot noja tavoitteisiin pääsemiseksi. – ennen kuin käyttöasteet saadaan riittävään kasvuun. Ensim- 46 prologistiikka 3–4/2013