prologistiikka 3+4/2013 - Page 46

Polttoainetta voidaan tankata LNG-käyttöisiin aluksiin säiliöautoista. KUVA: GASUM OY ”Kunhan LNG-aluksia tulee lisää liikenteeseen, LNG-polt- Nesteytetty maakaasu ei sisällä rikkiä eikä raskasmetalle- toaineen tankkaus saadaan varmaankin järjestettyä – mutta ja. LNG-polttoainetta käytettäessä aluksen typpi- ja hiukkas- LNG-käyttöisiä laivoja ei ole vielä montaakaan.” päästöt vähenevät 85 prosenttia ja kasvihuonekaasut 15 prosenttia nykytilanteeseen verrattuna. Rikkipäästöjä ei synny Vikingin LNG-alus on jo liikenteessä Viking Linessä LNG eli nesteytetty maakaasu nähdään tule- käytännössä lainkaan. Toistaiseksi M/S Viking Grace tankataan Ruotsissa. Alus vaisuuden ratkaisuna. Yksi harvoista liikenteessä jo olevista kuluttaa nestemäistä maakaasua noin 22 500 tonnia vuodes- LNG-aluksista on M/S Viking Grace, joka on maailman suu- sa tai noin 60 tonnia vuorokaudessa. rin nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan käyttävä matkus- AGA toimittaa laivan käyttämän nestemäisen maakaasun Nynäshamnin LNG-terminaalista, joka on toiminut vuodes- taja-alus. ta 2011. Varsinainen tankkaus tapahtuu laiturialueella Tukholman Stadsgårdenissa. ”Logistiikka-alan ihmisten silmin rikkidirektiivin hyväksyminen näin tiukalla aikataululla oli todella huono päätös.” Lisää LNG-jakelua tulossa Turkuun Uusia LNG:n tankkauspisteitä on tulossa Suomenkin puolelle. Gasum ja Turun Satama ovat esimerkiksi allekirjoittaneet vuonna 2012 aiesopimuksen LNG-tuontiterminaalin ja jakelupisteen sijoittamisesta Pansion satamaan. Viking Grace liikennöi Itämerellä Turun ja Tukholman vä- Gasumin selvityksen perusteella Pansion satama soveltuu liä. Alus on suunniteltu kuljettamaan henkilö- ja kuorma-auto- hyvin LNG-terminaalin sijoituspaikaksi. Alueelle on mahdollis- jen sekä rekkojen ohella 2 800 matkustajaa ja 200 miehistön ta sijoittaa terminaalin rakennukset, joihin kuuluu muun muas- jäsentä. sa 20 000 kuutiometrin varastosäiliö. Alus rakennettiin STX Finlandin telakalla Turussa ja se otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa. Viking Linen tekninen johtaja Tony Öhman totesi laivanrakennuksen alkuvaiheissa, että yhtiö päätyi nestemäisen maa- Pansion öljysatama-alueelle Oravaistenniemeen onkin suunnitteilla noin 43,5 metrin korkuinen säiliö nesteytettyä maakaasua varten. Säiliön halkaisijaksi tulee noin 50 metriä. Kaasusäiliön rakentaminen vaatii kaavamuutoksen. Jos kaasun käyttöön polttoaineena tarkan harkinnan jälkeen. Hän kaavoitus ja jatkopäätökset etenevät aikataulun mukaan, muistutti, että öljyä lasketaan olevan saatavissa noin 60 vuot- LNG:n jakelu Turun terminaalista voidaan aloittaa jo vuoden ta, kun taas LNG:n tunnetut varannot riittävät ainakin 250 2015 aikana. Gasumin terminaalista on tarkoitus toimittaa vuodeksi. polttoainetta Turusta Itämerelle liikennöiviin laivoihin. LNG-polttoaine täyttää IMO:n ja EU:n tulevan rikkidirektii- Pansiosta LNG:tä voidaan toimittaa eteenpäin bunkraus- vin vaatimuksen siitä, että aluksen polttoaineen rikkipitoisuus aluksilla tai säiliöautoilla. Gasum on ilmoittanut aikovansa ra- ei saa ylittää 0,1 painoprosenttia 1.1.2015 jälkeen. kentaa LNG-jakeluverkostoa muihinkin satamiin Suomessa. 44 prologistiikka 3–4/2013