prologistiikka 3+4/2013 - Page 44

KUVA: STX EUROPE LNG-käyttöinen matkustaja-alus M/S Viking Grace on jo liikenteessä. Kaasusäiliöt näkyvät kuvassa laivan peräkannella. laivat ovat paljon vaikeammassa tilanteessa kuin Välimeren Rikkidirektiiviin liittyy Helannon mukaan vielä paljon avoimia kysymyksiä. alueella liikennöivät. ”Ne poliitikot, jotka olivat eturivissä ajamassa rikkidirektiivin hyväksymistä, ottivat vain yhden näkökannan huomioon.” ”Toistaiseksi ei tiedetä esimerkiksi sitä, miten laivojen rikkipäästöjen valvonta on tarkoitus järjestää.” Yksi mahdollisuus rikkipäästöjen vähentämiseen on asenAikataulu on liian kireä taa laivoihin rikkipesureita. Helannon mukaan sellaisia ei ole vielä ”Rikkipesureista on apua ”Monet laivaoperaattorit ovat ai- asennettu kovinkaan moneen lai- laivaliikenteessä vasta siinä keissa siirtyä rikkipesuritekniikan vaan Suomessa. ”Toistaiseksi rikkipesurit ovat vielä toiminnaltaan epävarmoja. vaiheessa, kun pesurit saadaan toimiviksi.” ”Esimerkiksi ’Containership 7’ -alukseen on asennettu rikkipesuri, mutta se ei toimi luotettavasti. Pesurin käyttöhän perustuu siihen, että sen avulla laivassa voidaan käyttää nykyi- Pesureita on kahta perustyyppiä: märkä- ja kuivapesureita. ”Operaattorit tarvitsisivat luo- Ne eivät ole vielä aivan valmiita markkinoille.” käyttäjiksi”, arvioi Helanto. tettavasti toimivan laitteen. Kun aikataulukin on kireä, monet ehkä tekevät hukkainvestointeja, jos laitteet eivät toimikaan kunnolla.” ”Logistiikka-alan ihmisten silmin rikkidirektiivin hyväksymi- senlaisia polttoaineita, joissa on enemmän rikkiä. Laitteet ovat nen näin tiukalla aikataululla oli todella huono päätös. Pitempi kuitenkin kalliita – ja niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä”, siirtymäaika olisi antanut mahdollisuuden muuttaa laivojen tek- Helanto päivittelee. niikkaa luonnollisen poistuman kautta. Uusiin laivoihin olisi sit- ”Valtio on varannut 30 miljoonaa euroa tukirahaa rikkipe- ten ollut helpompaa asentaa LNG-järjestelmiä ja muuta ympä- surien asentamiseksi laivoihin, mutta sellainen summa ei riitä ristöystävällistä tekniikkaa. Kaiken kaikkiaan tilanne ei hyvältä vielä mihinkään.” näytä”, tiivistää Helanto. 42 prologistiikka 3–4/2013