prologistiikka 3+4/2013 - Page 4

TOIMITUKSELTA ANOTTU JA TEHTY Suomen valtio on hakenut useille liikennehankkeille EU:n TEN-T-rahoitustukea. Tukea haetaan vuo- 3–4/2013 sien 2012 ja 2013 monivuotisesta ohjelmasta yhteensä noin 109 miljoonaa euroa. Suomen tukianomukset koskevat E18 Kotkan erillishanketta, Kehä III:n kakkosvaihetta, Kehäradan täydennysha- JULKAISIJA kua, meriliikenteen WINMOS-hanketta sekä NEXT-ITS-älyliikennehanketta. PubliCo Oy NEXT-ITS-älyliikennehanke saattaa olla jokeri pakassa, sillä kyseinen smart traffic -hanke pitää si- Pälkäneentie 19 A sällään mm. liikenteen seuranta- ja ohjausjärjestelmiä sekä tien- ja väylänkäyttömaksujen hallintaa. 00510 Helsinki Käytännössä NEXT-ITS tekee tiemaksujen käyttöönoton helpommaksi. puh. 09 686 6250 Digitaalisuus on tulevaisuuden suunta, vahvisti myös liikenneministeri Merja Kyllönen, joka puhui uuden ajan liikenteestä liikenne- ja viestintäministeriön Liikennefoorumissa 14. toukokuuta. Ministe- info@publico.com www.publico.com rin mukaan digitaalisuus on avaintekijä moneen Suomen keskeiseen liikennepolitiikan tavoitteeseen: liikennejärjestelmän tehokkuuteen ja tuottavuuteen, logistiikan kilpailukykyyn ja asiakaslähtöisiin pal- PÄÄTOIMITTAJA veluihin. Jussi Sinkko Kyllönen muistutti, että tulevaisuuden liikenne tarjoaa suomalaisille yrityksille erinomaisia liiketoimintamahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Markkinan kasvu perustuu siihen tosiasiaan, että kasvava TUOTEPÄÄLLIKKÖ liikenne aiheuttaa ongelmia kaikkialla maailmassa. Näiden ongelmien ratkaisijalle on kysyntää. Jaakko Lätti Ministeri Kyllönen ei myöskään vierasta pilotti-ideologiaa, jonka mukaan liikennepolitiikkaa uudistetaan erilaisten kokeilujen avulla. Onkin järkeenkäypää, että piloteilla erilaiset ideat ja inno- jaakko.latti@publico.com puh. 09 6866 2576 vaatiot saadaan nopeammin ja kustannustehokkaammin ajatusasteelta markkinoille ja käyttäjien testattaviksi. Perinteisesti Suomessa on tällä kohtaa kysytty, että mitäs sitten tehdään, jos pilotista tuleekin mahalasku? Se vanha tuttu (ja väärä) vastaus toteaa, että etsitään kiireesti syntipukit (ellei varastossa jo ole). Parempi vastaus olisi, että kannattaa nousta ylös maasta, pyyhkiä pölyt vaatteista ja yrittää TOIMITUKSEN KOORDINAATTORI Mirkka Lindroos uudelleen. Ministeriössä on huomattu, että liikennepolitiikan perusteiden tulee uusiutua ja vastata ajan haasteisiin. Kyllönen totesi Liikennefoorumissa, että toimialalla on vastuu tuottaa innovaatioita ja uusia TOIMISTOSIHTEERI Liisa Hyvönen vientituotteita – ja vastaavasti hallinnon ja päättäjien tehtävänä on mahdollistaa ne. Älyn ja osaamisen avulla suomalaisista yrityksistä tehdään ”liikennepalvelujen globaaleja markkinajohtajia”, minis- GRAPHIC DESIGN teri visioi. Riitta Yli-Öyrä Digitaalisuuden hyödyntämiseen luovat edellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön tuore raportti avoimesta datasta ja pian julkaistava liikenteen älystrategia. Mutta miten Suomen liikennepolitiikan kehitys osuu yhteisiin eurooppalaisiin raameihin? Moni- TILAAJAPALVELU puh. 03 4246 5309 vuotisesta TEN-T-ohjelmasta tuetaan pelkästään ns. prioriteettihankkeita ja muutamia komission prio- tilaajapalvelu@ risoimia yleiseurooppalaisia hankkeita. Suomessa prioriteettihankkeita ovat Pohjolan kolmio ja Mer- kustantajapalvelut.fi ten moottoritie. Pohjolan kolmio tarkoittaa Suomessa E18-tietä ja ratayhteyttä Turusta Vainikkalaan. Merten moottoritiet on TEN-T-verkon merellinen ulottuvuus. Itämeren moottoritie yhdistää Itämeren EU-jäsenvaltiot Keski- ja Länsi-Eurooppaan. Suomi hakee TEN-T-rahoitusta myös vuosien 2012 ja 2013 yksivuotisesta ohjelmasta yhteensä noin 14 miljoonaa euroa. Tukea haetaan Luumäki-Imatra-valtakunnan raja -rautatien suunnitteluun, Seinäjoki-Oulu-rautatiehen ja E18 Hamina-Vaalimaan suunnitteluun. TOIMITTAJAT Sami J. Anteroinen Jarkko Böhm Merja Kihl Ari Mononen Komissio tekee lopullisen rahoituspäätöksen syksyn 2013 aikana. Ennen komission päätöstä suoritetaan mm. hankkeiden kelpoisuustarkastus, hankkeiden ulkoinen ja sisäinen arviointi sekä TEN-T- PAINO rahoituskomitean konsultointi. Hankkeiden tulee olla valmiit vuoden 2015 lo