prologistiikka 3+4/2013 - Page 38

MUUTOSTA PÄIN LIIKENNEVIRASTO SELKEYTTÄÄ ORGANISAATIOTAAN UUDEN KIPPARIN ALAISUUDESSA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: LIIKENNEVIRASTO Uuden isännän saanut Liikennevirasto on juuri uudistanut organisaatiotaan ja muutoksen myötä toimintatavan uskotaan kristallisoituvan kaikille. Pääjohtaja Antti Vehviläisen mukaan muutoksen tavoitteena on johtamisen, tiedonkulun ja suunnittelun selkiyttäminen. ”Uudessa organisaatiossa keskitetään toimintoja ja vahviste- Kolmivuotias pääsemässä vauhtiin taan ohjausta. Myös liikenteen tiedon merkitys korostuu”, lin- Liikennevirasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta, kun lii- jaa Vehviläinen. kenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon kuusi virastoa  Toiminnanohjaus on yksi uusista toimialoista, ja koko liikennejärjestelmän tavoitetila tulee olemaan yksi sen keskeisistä tehtävistä. Muun muassa suunnittelu kootaan yhteen, minkä avulla kokonaisnäkemys paranee.  ”Pystymme muutoksen myötä myös painottamaan uuden yhdistettiin kahdeksi uudeksi virastoksi, Liikennevirastoksi ja Liikenteen turvallisuusvirastoksi, Trafiksi. Liikenneviraston toimiala kattaa koko liikennejärjestelmän ja kaikki liikennemuodot ilmailua lukuun ottamatta. Viraston tehtävänä on huolehtia, että Suomessa on kansalaisten ja elin- liikennepolitiikan suuntauksia kehityksessämme. Liikenneviras- keinoelämän liikkumis- ja kuljetustarpeita palveleva, toimiva, ton muutos tulee uskoakseni näkymään positiivisena myös si- energiatehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen liikenne- dosryhmien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan”, Vehviläinen järjestelmä. toteaa. 36 prologistiikka 3–4/2013 Pääjohtaja myöntää, että Liikennevirasto on nuori orga-