prologistiikka 3+4/2013 - Page 31

tieto.fi neljä Beweshipiltä. Lisäksi yhtiöllä on ulkopuolinen toimitusjohtaja”, selittää Laitinen. ”Yhtiö tulee myös hoitamaan rahtitavaran runkoliikennettä Suomen ja Manner-Euroopan välillä. Silloin autot saadaan kuormattua tehokkaammin ja voidaan välttää tyhjällä kuormalla ajamista. Kaluston saatavuus toimii hyvin, ajomatkat lyhenevät ja toimintaan saadaan lisää tehokkuutta. Tästä on hyötyä myös ympäristönäkökulmasta katsottuna”, Laitinen listaa toiminnan tehostamisen etuja. ”Roadari Oy:stä tulee aivan uudenlainen yritys kuljetusrintamalla. Se voi tarjota muillekin kuljetus- ja huolintaliikkeille osakuormien kuljetuspalvelua viennissä ja tuonnissa. Silloin vajaakuormat vähenevät monissa kuljetusalan yrityksissä.” Pitkän tähtäimen harkittu projekti Roadari Oy keskittyy Suomen ja Manner-Euroopan välisen maantieliikenteen osa- ja täyskuormiin. Varova ja Beweship jatkavat omien kappaletavarakuljetusten k