prologistiikka 3+4/2013 - Page 29

Varova Oy on suomalainen kuljetusliike ja huolintaliike, joka raan yrityksen omiin kuljetuksiin. Transitovarastointia on jon- on erikoistunut kansainvälisiin kuljetuksiin ja huolintaan. Sen kin verran, mutta sekin on viime vuosina vähentynyt. asiakkaita ovat ulkomaankauppaa harjoittavat vienti- ja tuon- ”Olemme erikoistuneet mahdollisimman vähäiseen las- tiyritykset. tinkäsittelyyn ja lyhyisiin reit- ”Tätä nykyä palvelukses- teihin”, Laitinen kuvailee johta- samme on 160 henkilöä, mut- ”Nykyään pääkaupunkiseudun ta vain neljä heistä on kuljet- tavaraliikenne on suurelta osin tajia. Alihankintayritykset hoi- keskitety Vuosaareen, mikä dun tavaraliikenne on suurel- tavat pääosan kuljetuksistam- vähentää raskaan liikenteen määrää ta osin keskitetty Vuosaareen, me”, kertoo Varova Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen. kaupungissa.” ”Omat kuljettajamme toimivat Helsingin alueen jakeluliikenteessä. Toimintaideamme on kuljetusten optimointi.” Laitisen mukaan Varova Oy:n toimintaan ei kuitenkaan kuulu logistiikan varastointia, paitsi jos varastointi liittyy suo- mansa yrityksen strategioita. ”Nykyään pääkaupunkiseu- mikä vähentää raskaan liikenteen määrää kaupungissa varsin paljon. Silloin voidaan vält- tää ruuhkia, parantaa ilmanlaatua sekä säästää aikaa.” ”Tällainen ajattelu on meille luontaista. On aina hyvä, jos voidaan vähentää haitallisia ympäristöpäästöjä”, korostaa Laitinen. 3–4/2013 prologistiikka 27