prologistiikka 3+4/2013 - Page 27

dään asiakkaan ohjeistuksen mukaan”, Hakarauta listaa. Sa- kuljetusten aikakausi käynnistyi tästä päivästä. Hankalan alun maan palvelupakettiin kuuluu myös huolehtiminen tullimuodol- jälkeen McLean todisti rahtikonttien käyttökelpoisuuden Vietna- lisuuksista ja itse rahdin hoitaminen. min sodassa, jolloin Sea-Land toimitti USA:n armeijan tarvik- ”Meiltä lähti juuri erikoisvarusteltu kontti Kiinaan ja Saudi- keet konteissa, ja niiden purku tapahtui ennätysajassa. Paluu- Arabiaan lähti kontti sitä ennen”, Hakarauta kertoo ja muistut- matkalle varustamo otti vielä Japanista tuontirahtia ja vakuutti taa, että kontit myös palaavat takaisin maailmalta. Kun kont- viimeisetkin kriitikot. ti on tehtävänsä tehnyt, se palaa Suomeen. Kotimaassa kontti laitetaan uuteen uskoon uuden asiakkaan toivomusten mukai- Suomalaiset konttibisnekseen 1963 sesti ja se lähtee taas reissuun. Suomalaiset taas ovat olleet edelläkävijöitä eurooppalaisessa konttiliikenteessä. Ensimmäinen kontti saapui Suomeen vuoden Kontin syntysanat 1963 keväällä Finnlinesin Hansa Express autolautalla. Veli Konttien historia liittyy tiiviisti kansainvälisen logistiikan kehit- Nordström perheineen ja englantilainen huolitsija Alltransport tymiseen. Yhdysvaltain rautatieyhtiöt käyttivät metallilaatikoita perustivat suomalaisvarustamo Containershipsin pari vuotta rahdin kuljettamiseen jo vuonna 1929, mutta konttikuljetusten myöhemmin. Kun varustamon M/V Osternburg matkasi ensim- isänä – ja merikonttien maailmanvalloituksen toimeenpanija- mäisellä purjehduksellaan 1967 Felixstowesta Turkuun, oli lastissa jo nelisenkymmentä konttia. na – pidetään amerikkalaista kuljetusalan Saksan Bremeniin ensimmäinen me- yrittäjää Malcom McLeania. ”Konttien varusteluun rirahtikontti saapui keväällä 1966. Aluk- rustuvasta rahdista turhautuessaan las- on vaihtoehtoja laidasta si Euroopassa ei uskottu konttien käyttö- tien hitaaseen purkuun laivoista ja mies laitaan.” McLean kehitti idean kontteihin pe- myös kehitti konttikäsittelyssä vielä tänä- ostaessaan 1950-luvulla Pan-Atlantic varustamon (myöhemmin Sea-Land). McLean lastasi ensimmäiset merirahtikontit laivaan PohjoisCarolinassa 26. huhtikuuta 1956 – ja kansainvälisten kontti- luonnos ISO-standardiksi oli valmisteltu, myös Euroopassa alettiin ripeästi raken- kin päivänä käytettävän systematiikan. McLean pääsi laittamaan ѕ