prologistiikka 3+4/2013 - Page 21

na 2009, koska he olivat nähneet Tornado-varastoautomaatte- Rakennusautomaatio ohjaa kokonaisuutta ja messuilla. He olivat alkaneet pohtia, voitaisiinko vainajien Kylmäsäilytystilat jäähdytetään +5 °C:n lämpötilaan. Jäähdy- säilytys toteuttaa uudella tavalla”, kertoo Constructor Finlandin tyspuhaltimet on kytketty rakennusautomaatiojärjestelmään, tuotepäällikkö Katrin Vuorio. joka ohjaa kokonaisuutta. Tilat desinfioidaan vähintään ker- ”Aloimme sitten porukalla pohtia sopivaa ratkaisua ja sen toteutusta.” ran vuodessa. Varastoautomaatteja voidaan ohjata – tai vastaavasti käyttäjiä tukea – Constructor Finland Oy:n tiloista PC-etäyhteyden välityksellä. Säilytystornissa on rakennuksen eri kerroksissa käyttöau- ”Tornit toimivat samaan tapaan kuin logistiikkakeskusten varastoautomaatit.” kot. Niiden kautta vainajat saadaan nopeasti esimerkiksi toisen kerroksen ruumiinavaustiloihin. ”Laitteiden käyttöaukoilla on erilliset nostolaitteet. Rullaovet, joita on asennettu käyttöaukkojen eteen, on valmistettu erityisesti kylmätiloissa käytettäviksi”, Vuorio mainitsee. Constructor Finland Oy:n valmistama Tornado-varaston- Tiettävästi laatuaan ensimmäinen järjestelmä otettiin TAY- hallintajärjestelmä on alunperin kehitetty pientavaran keräilyä Sissä käyttöön kesäkuun 2013 puolivälissä. O-rakennuksen varten. Tyypillisiä käyttäjiä ovat logistiikkakeskukset ja erilai- sisään sijoitettiin kaksi 15-metristä jäähdytettyä säilytystor- set varastot sekä tuotantolaitokset. nia, joissa on tilaa yhteensä 110 vainajalle. Tornit toimivat samaan tapaan kuin logistiikkakeskusten varastoautomaatit. Lisäksi esimerkiksi Tukholman Södersjukhusetin sairaalassa on lääkkeiden päävarasto, johon on toimitettu kymmeniä Constructor Finland Oy:n valmistamia varastoautomaatteja. Rakennus suunniteltiin säilytystornien ympärille ”Tampereen TAYSissä olisi tilaa kolmannellekin vainaja- Tampereella uudenlaista järjestelmää kaivattiin tilankäytön te- tornille, mutta emme vielä tiedä, toimitetaanko sinne sellais- hostamiseksi, mutta taustalla oli myös työergonomiaan liitty- ta. Asia riippuu siitä, miten varastointitilat riittävät”, Vuorio to- viä syitä. teaa. ”Perinteisesti vainajia on säilytetty TAYSin tiloissa päällekkäin sijoitetuissa kylmäkaapeissa, joiden kokonaiskorkeus on Huolto pelaa ollut kolme metriä. Koska vainajien siirtoihin liittyy paljon fyy- Tampereella uudenlaisesta järjestelmästä on jo ehditty saada sistä työtä ja nostelua, tällainen tapa on ollut työntekijöiden ensimmäisiä käyttökokemuksia. kannalta hyvin kuormittava. Uuden automaattisen järjestelmän ”Yleisesti ottaen uusi laitteisto vaikuttaa lyhyen kokemuk- myötä haluttiin toteuttaa ergonominen ratkaisu, joka samalla sen perusteella ihan hyvältä. Se on täysin erilainen kuin se, säästäisi tilaa”, Vuorio selittää hankkeen taustoja. joka TAYS:illa oli aiemmin käytössä. Vanha systeemihän pe- ”Koko uuden obduktiorakennuksen suunnittelu Tampereella lähti itse asiassa liikkeelle siitä, että säilytystorneista tulee kes- rustui kaappimallisiin säilytystiloihin”, sanoo TAYS:in tekninen tukihenkilö Jukka Alanko. keinen osa kokonaisuutta. Muu rakennus ikään kuin suunniteltiin laitteiden ympärille. Tästä tuli pitkä suunnitteluprosessi, jossa tarvittiin eri osapuolten yhteistyötä.” Syyskuussa 2012 TAYS teki lopullisen tilauksen vainajien säilytystorneista Constructor Finland Oy:ltä. Myöhemmin ”Uuden automaattisen järjestelmän myötä haluttiin toteuttaa Constructor toimitti myös siirtohyllyjä kolmannen kerroksen arkistotiloihin. ergonominen ratkaisu, joka samalla säästäisi tilaa.” ”Säilytystornit on räätälöity tilantarpeiden mukaan. Meillä oli toimittajana kokonaisvastuu projektista, mutta yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat myös Huurre Oy, Steris Oy ja Estola & Co.”, varastoautomaatiotuotteiden toimialapäällikkö Stefan Lindh Constructor Finlandista lisää. Huurre Finland Oy valmisti jäähdytysjärjestelmän, Steris Toistaiseksi sairaalan O-rakennuksen Tornado-laitteistoon Finn Aqua toimitti desinfiointijärjestelmän, ja Estola Ky & Co on Alangon mukaan perehtynyt kolme TAYS:in omaa huolto- kehitti vainajien siirtokärryt ja erikoislavetit. henkilöä. Lindh korostaa, että järjestelmässä ei tarvita erillisiä hisse- ”Vaikuttaa siltä, että laitteisto tarvitsee vain vähän huoltoa. Määräaikaishuoltoja tehdään kuitenkin kaksi kertaa vuo- jä. ”Säilytystila itsessään on jo hissi. Tämä on yksi keskeinen ratkaisu.” dessa.” ”TAYS:in kunnossapito-osastolta on koulutettu henkilöitä 3–4/2013 prologistiikka 19