prologistiikka 3+4/2013 - Page 10

”Keskittämisellä lähdettiin läpimenoajassa nyt noin vuorokauden hakemaan säästöjä mm. sä tulee jotain yllättävää vastaan. Nyt aikaisempaan toimitusmalliin verrattu- kuljetuskustannuksissa kaikki sujui kuin konsanaan elokuvan na. Lääkkeet saadaan siis merkittäväs- ja operointiin liittyvissä käsikirjoituksen mukaan.” ti nopeammin niitä tarvitseville koko Suomessa. menoerissä.” Aki Koskinen on erittäin tyytyväinen projektiin – ja itse asiassa yllättynytkin asioiden sujumisesta näin mallikkaasti: Keskittämällä kulut kuriin Lopputuloksena Tamrolla on nyt moderni, viimeisen päälle automatisoitu logistiikkakeskus, joka päivittää yhtiön prosessit 2000-luvulle. ”Hyvällä suunnittelulla yritetään aina ennakoida ja ehkäis- ”Keskittämisellä lähdettiin hakemaan säästöjä kuljetuskustan- tä ongelmia, mutta kyllä tämän kokoluokan projekteissa yleen- nuksissa, ulkopuolisissa vuokrissa, kiinteistökustannuksissa ja 8 prologistiikka 3–4/2013