prologistiikka 2/2014 - Page 52

KUVA: PETTERI KAINULAINEN / XAMK Logistiikan insinöörikoulutuksessa on Kymenlaaksossa kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa, joista toinen järjestetään kokonaan englanniksi. Kansainvälisten kuljetusten opinnoissa yksi keskeinen aihe on logistiikan informaatioteknologia. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa merikuljetusten, satamatoiminnan sekä eri materiaalien käsittelyn ja varastoinnin eri vaiheet. ”Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus valita englanninkielinen International Logistics -suuntautumisvaihtoehto. Tämä ohjelma on tarjolla myös ulkomaisille vaihto-opiskelijoille sekä kaksoistutkinto-opiskelijoille nimellä Logistics Engineering. Uutena painopisteenä on kestävä kehitys.” KYAMK:n liiketoiminnan logistiikan ohjelmasta valmistuu logistiikkatradenomeja. Heidän koulutuksessaan pääpaino on logistiikkapalveluiden tuottamisessa ja markkinoinnissa sekä hankinnoissa. ”Nyt logistiikan koulutus on alkanut hakeutua oikeisiin uomiinsa. Myös koulutusmäärät tuntuvat melko sopivilta”, Kauhanen arvioi. ”Kymenlaaksossa on logistiikkaklusteri, joten koulutus soveltuu hyvin juuri tälle alueelle.” Osaajilla on kysyntää Logistiikan koulutusta on Kauhasen mukaan kehitetty tiiviissä yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa. ”Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa logistiikan koulutus alkoi erillisenä koulutusohjelmana vuonna 2005”, kertoo Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KYAMK) tiimivastaava Eeva-Liisa Kauhanen. ”Olemme kysyneet yrityksiltä, millaisia valmiuksia vastavalmistuneilta toivotaan työelämässä. Yrityksiltä on saatu myönteistä palautetta, ja alalle valmistuneisiin on oltu tyytyväisiä”, Tuotteiden logistisen siirtelyn ja varastoinnin merkitys yritysten liiketoiminnan kannalta on viime aikoina huomattavasti lisään- sanoo Kauhanen. Hänen mukaansa alan osaajilla on kysyntää, ja Kymenlaaksossakin opiskelijat työllistyvät hyvin. tynyt. Näin ollen henkilöstön logistiikkakoulutus voi olla tarpeen ”Lisäksi monet menevät töihin joko Helsingin seudulle tai monilla eri liiketoiminta-aloilla. Oppi ei kaada ojaan, sillä muualle Suomeen omalle kotiseudulleen. Vastavalmistunut onnistuneet logistiset ratk Z\