prologistiikka 2/2014 - Page 43

”Keskeisin tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä”, sanoo DB Schenkerin laatuja ympäristöpäällikkö Anni Lemola. nouseva maaliikennekeskus noudattavat BREEAM-sertifikaatin mukaista kriteeristöä. ”Sertifioinnin avulla pystymme osoittamaan, että uudet kiinteistömme on toteutettu kestävien ympäristöratkaisujen mukaisesti. Tärkeintä on tietenkin logistinen toimivuus, mikä on määrittänyt myös tavoitteena olevan sertifioinnin tason.” BREEAMissa on viisi tasoa: pass, good, very good, excellent ja outstanding. Aiemmin Suomesta löytyi vain yksi BREEAM-sertifioitu logistiikkakiinteistö ja sekin täyttää vain ”Olemme käyttäneet Ilvesvuoren ja Viinikkalan tuotantotilojen tavoitteena good-tasoa, joka on logistiikka-alalle hyvä saavutus. Viinikkalan kuusikerroksisen toimistorakennuksen rakennamme very good -tason mukaisesti.” Kaiken kaikkiaan BREEAM kattaa yli sata arviointikohdetta. Ne sisältävät myös työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyviä kriteereitä, kuten päivänvalon hyötykäytön ja joukkoliikenteen yhteydet. DB Schenker siirtää pääkaupunkiseudun terminaalitoimin- alimman pass-tason vaatimukset. Outstanding-tason raken- not Viinikkalaan kesällä 2015. Rakentamista ja siinä käytet- nuksia on maailmanlaajuisesti vain sata, joista parikymmentä tyjä ratkaisuja voi seurata DB Schenkerin verkkosivuilla osoit- sijaitsee Iso-Britannian ulkopuolella. teessa www.dbschenker.com/fi. 2/2014 prologistiikka 41