prologistiikka 2/2014 - Page 42

ILMOITUS DB SCHENKER PYRKII ALAN EKOPIONEERIKSI KUVA: PEKKA KIIRALA DB Schenkerin logistiikkaverkostot levittäytyvät ympäri maapallon. 130 maassa toimiva yritys on ratkaisevassa asemassa myös alan ympäristövaikutusten kehittämisessä. DB Schenkerin palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki kuljetusmuodot lento- ja merikuljetuksista maakuljetuksiin. Lisäksi tarjontaan kuuluvat monipuoliset logistiikkapalvelut ja globaalien toimitusketjujen hallintaan liittyvät ratkaisut. Kuljetusala on merkittävässä asemassa ympäristötyössä. Siksi DB Schenkerillä on kunnianhimoinen tavoite olla alan kärkiyritys vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja seurantaa kaikkien tarjottavien palveluiden ja oman toiminnan osalta. ”Keskeisin tavoitteemme on vähentää toiminnastamme aiheutuvia suhteellisia hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä”, sanoo DB Schenkerin laatu- ja ympäristöpäällikkö Anni Lemola. ”Lähtötasona käytämme vuotta 2006, jolloin tavoite on määritelty.” Keinot tämän tavoitteen saavuttamiseksi löytyvät sekä palveluiden tarjoajasta että niiden käyttäjästä. ”Oma ympäristötyömme keskittyy tuotekehitykseen ja asiakkaille helppojen seurantatyökalujen kehittämiseen. Lisäksi parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaneittemme ympäristötietoisuutta.” Valinnat vaikuttavat ympäristöön Logistiikka-alan ympäristöjalanjälkeen vaikuttavat myös asiakkaiden valinnat, joihin alkavat yhä enemmän vaikuttaa loppuasiakkaiden mielipiteet. ”Haluamme antaa asiakkaillemme mahdollisuuden valita kilometrein ja täydemmin kuormin kuljetuksista selvitään. Näin myös logistiikasta aiheutuva hiilijalanjälki pienenee. Ympäris- omaan tarpeeseensa ja ympäristöpolitiikkaansa sopivat kul- töasioista kannattaa siis keskustella oman palveluntarjoajan jetusratkaisut. Esimerkiksi Suomen ja Italian välisissä maakul- kanssa, jotta monipuolisista vaihtoehdoista saadaan käyttöön jetuksissa voi valita ekotehokkaamman tavan ja käyttää inter- paras mahdollinen ratkaisu.” modaalikuljetusta, jossa täyskuorma ylittää Keski-Euroopan junan päällä. Myös lento- ja merikuljetuksiin voi valita ympä- Tiukat arviointikriteerit ristöystävällisemmät kuljetustavat, joissa osa lentoreitistä kor- Ympäristötyön konkreettisia keinoja ovat muun muassa vähä- vataan merikuljetuksella.” päästöisen kuljetuskaluston hankkiminen, kuljettajien palkit- Lemolan mukaan ympäristöystävällisyys ja toiminnan tehokkuus kulkevat käsi kädessä. ”Mitä paremmin logistiikka suunnitellaan, sitä vähemmin 40 prologistiikka 2/2014 seminen taloudellisesta ajotavasta ja kiinteistöjen kulutuksen vähentäminen. Pari vuotta sitten Nurmijärven Ilvesvuoreen valmistunut logistiikkakeskus ja parhaillaan Vantaan Viinikkalaan