prologistiikka 2/2014 - Page 41

mät ovat hyviä verkottumisfoorumeita, mutta tällaisten foorumien kokoonpanoissa tulisi olla nykyistä enemmän vaihtuvuutta. Yrityksiltä vetoapua Raportin mukaan tutkimusorganisaatioilla ei ole tarpeeksi henkilö- ja taloudellisia resursseja etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja kehittää yhteistyötä uusien toimijoiden kanssa. Tutkimusorganisaatioilla ei myöskään ole tarpeeksi tietoa siitä, millaista asiantuntemusta muissa organisaatioissa on, ja yksittäisten kontaktien löytäminen koetaan vaikeaksi. Monenkeskistä yhteistyötä voitaisiin mahdollisesti lisätä tarjoamalla enemmän tietoa eri organisaatioissa työskentelevien osaamisesta ja tarjoamalla hankkeisiin valmistelurahaa, raportin tekijät pohtivat. Yritykset ovat harvoin vastaajien tärkeimpien yhteistyökumppanien listalla, mutta monet ilmaisivat kuitenkin halunsa lisätä yritysyhteistyötä. Tutkimusmaailmasta tosin siirtyy asiantuntijoita yrityksiin, mutta yritysmaailman asiantuntijoiden rekrytointi tutkimushankkeisiin on haasteellista. Innovaatioiden syntymisessä yhteistyö tutkimuksen tekijöiden ja yritysten välillä on ensiarvoisen tärkeää ja olisi saatava käyttöön keinoja yhteistyön edistämiseksi, raportissa huomautetaan. Lähde: Tiina Jauhiainen, Johanna Särkijärvi, Kaisa Henttonen: Liikenteen, infra-alan ja logistiikan tutkimusosaaminen Suomessa. Fintripin osaamiskartoituksen tulokset. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 28/2013 2/2014 prologistiikka 39