prologistiikka 2/2014 - Page 33

TEHOKKUUS • TIETO • TURVALLISUUS dyt ovat osaksi päällekkäisiä ja osaksi erillisiä. Viivakoodi on edelleen halvempi käyttää niissä sovelluskohteissa, jotka eivät erityisesti RFID-tekniikan hyötyjä tarvitse. RFID taas toimii paremmin esimerkiksi sovelluskohteissa, joissa tunniste halutaan piilottaa tai siihen ei muuten saada näköyhteyttä, tunnisteen luku halutaan tehdä kaukaa, lukutapahtumia halutaan tehdä useampia samanaikaisesti, tunnistus tapahtuu ympäristöissä joissa tunnisteeseen kohdistuu voimakasta kulumista tai se altistuu lialle. RFID-tunnis ѕ