prologistiikka 2/2014 - Page 31

FID ON JO R RDIBISNES MILJA SÄ N YLEIST YES IA TEKNOLOG ISKIT IETOTURVAR MYÖS T K ASVAVAT ROINEN MI J. ANTE TEKSTI: SA ND RY LAB FINLA KUVAT: RFID – alan toimijalle än logistiikan llekä Uusien usi asia kene ein edistyy? RFID ei ole u siinmarssi oik gian e a RFIDRFID-teknolo chEX ennusta mutta miten koistunut IDTe na. imukseen eri in tänä vuon ardiin dollari logioiden tutk tekno n 9,2 milj an 012 markkin rvon nouseva lä vuonna 2 n kokonaisa a – vie markkina oli 7,9 u huomattava e vuonna se huima ja kasv Luku on iljardia ja viim 7m ästä an verran alle n vuoden pä arvo oli karv an kymmene ka ria. TechEx:in mu iljardia dolla miljardia. ID tää jo 30 m an arvo ylit RFID-markkin estelmien ”RFID-järj iset ta passiiv ponenteis kom eksi at toistais isteet luov tunn t tulot.” suurimma 2/2014 prologistiikka 29