prologistiikka 2/2014 - Page 24

KUVA: LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO RY kehitystä oikeaan suuntaan. Hänen mielestään rahdinkuljet- Parempi kilpailukyky tajien ja kuljetushallintajärjestelmien toimittajien välinen tii- Logistiikkayritysten Liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen lisää, vis yhteystyö on myös tärkeässä asemassa, jotta sähköinen että sähköisen asioinnin avulla voidaan esimerkiksi ennakoida paremmin, jos tavaratoimitusmäärissä asiointi Suomessa kehittyisi tehokkaasti. ”Rahdinkuljettajien kannattaisi katsoa tapahtuu yllättäviä vaihteluita. meitä kuljetushallintajärjestelmien toimitta- ”Sähköisen jia osana heidän ekosysteemiään, jos voin järjestelmän avulla sanottua vakionoutoa, jolloin tavarantoimit- puhua matkapuhelinvalmistajan kieltä. Me parannetaan myös tajalta noudetaan tavaraa tiettynä kellon- haluamme olla heille tärkeä yhteistyökump- kaluston täyttöasteita.” ”Alalla on ollut tapana käyttää niin aikana tiettynä päivänä. Jos tavaraa onkin pani. Heidän kannattaisi puolestaan varmis- yllättävän paljon, eikä se mahdu lähettyyn taa, että meille syntyy volyymia ja elintilaa autoon, joudutaan ajamaan paikalle toinen kasvaa ja kehittyä.” ”Sitä kautta varmistetaan luotettavien ja varmatoimisten järjestelmien saatavuus markkinoilta, joiden kautta rahdinkul- auto, mikä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia”, Aaltonen kertoo. Pahimmassa tapauksessa sopivaa autoa ei löydy ollen- jettajat ja heidän asiakkaansa voivat nopeasti sähköistää kes- kaan, jolloin tavara ei saavu määränpäähänsä ajoissa. kinäistä asiointiaan.” Tämä voi aiheuttaa hankaluuksia sille osapuolelle, joka tava- Mitä hyötyä logistiikan sähköisestä asioinnista on tavarakuljetuksien tilaajalle? Miksi heidän kannattaisi ottaa se käyttöönsä? Unifaun Suomen maajohtaja Kim Frimanin mukaan säh- raa odottaa. Logistiikan sähköisen asioinnin avulla tällainen ongelma voitaisiin välttää kokonaan. Lisäksi sähköisen järjestelmän avulla parannetaan myös kaluston täyttöasteita, mikä puolestaan säästää ympäristöä. köistä asiointia käyttävä yritys hyötyy ehdottomasti siitä, että Aaltonen huomauttaa, että sähköisen palvelun avulla voi syn- kuljetustilaukseen liittyvät työvaiheet vähenevät. Samalla vir- tyä yllättäviäkin lisähyötyjä. heet vähenevät, koska sähköinen järjestelmä vertaa asiakkaan antamia tietoja hänen käyttämänsä kuljetuspalvelun ehtoihin. Myös läpinäkyvyys paranee. ”Kuljettamisesta saadaan tarkkaa tietoa, eli mitä kuljetetaan, minne ja millä tavalla. Kuljetuspalveluita voidaan tällä tavalla hyödyntää osana yrityksen asiakaspalvelua”, Friman avaa sähköisen asioinnin hyötyjä. 22 prologistiikka 2/2014 ”Kun tieto on sähköisessä muodo