prologistiikka 2/2014 - Page 23

Trukki raskaaseen käyttöön! Uusi Toyota Tonero -mallistomme nostokykyluokkiin 3.5 - 8.0 t. on saapunut! Myös Schenker Oy:n toimitusjohtaja ja Logistiikkayritysten Liiton hallituksen puheenjohtaja Jouni Sopula allekirjoit- Ekojärjestelmän rakentelua Aivan kaikki eivät näe tiedon puutetta enää suurena ongel- taa väitteen, jonka mukaan tiedon puute mana. Kuljetustenhallinnan ratkaisuja toi- on ollut merkittävänä hidasteena sähköi- mittavan Unifaun Oy:n Suomen maa- ”Rahdinkuljettajat osaavat johtaja Kim Frimanin mielestä viimeisen ”Palvelu on ollut varsin toimivaa, kertoa asiakkailleen parin vuoden aikana tilanne on mennyt vaikka tietoja ei ole käsitelty sähköisesti. entistä enemmän sähköisen huomattavissa määrin parempaan suun- Niinpä asiakkaat eivät ole kokeneet säh- asioinnin hyödyistä.” sen asioinnin yleistymiselle. köistä palvelua kovin tarpeelliseksi, eikä sitä ole otettu tavaksi toimia”, Sopula valottaa ongelman juurta. Toisaalta moni kuljetustilauksia tekevä yritys on jo raken- taan. ”Vielä kaksi vuotta sitten olisin allekirjoittanut 100 prosenttisesti väitteen, jonka mukaan tiedon puute on suuri ongelma logistiikan sähköisen asioinnin yleistymiselle. Ennen tanut tietojärjestelmänsä valmiiksi mutta jättänyt logistiikkaan sai selittää juurta jaksaen, mikä on kuljetushallintajärjestelmä liittyvät toiminnot vähälle huomiolle kokonaisuutta kasates- ja mitä hyötyjä se tuo tullessaan”, Friman muistelee. saan. Tilanne on toinen esimerkiksi pankkiyhteyksien integ- ”Tänä päivänä asiakkaamme ovat valmiiksi hyvinkin tie- roimisen suhteen. Niiden toimivuus on monessa yrityksessä toisia siitä, mitä he haluavat toiminnassaan saavuttaa, kun he itsestään selvää. ottavat meihin yhteyttä tilatakseen sähköisen ratkaisun. Heille ”Logistiikan puolella ei ole saatu samanlaista aktiviteettiä ei tarvitse selittää perusasioita, vaan keskustelu keskittyy aikai- aikaiseksi, jotta logistisen tilaamisen kytkennät olisivat kehit- sempaa enemmän yksityiskohtiin ja hienouksiin, joita tavaran- tyneet yhtä hyviksi. Alan yrityksillä on kuitenkin tarjolla eri- toimittaja tällaisella ratkaisulla itselleen haluaa.” laisia sähköisen asioinnin rajapintoja omista järjestelmistä Kim Friman näkee, että rahdinkuljettajat uskaltavat ja EDI-yhteyksiin ja kolmansien osapuolien tarjoamiin integraa- osaavat kertoa asiakkailleen entistä enemmän sähköisen tioihin”, toimitusjohtaja Jouni Sopula toteaa. asioinnin hyödyistä, mikä on lisännyt tietoisuutta ja vienyt 2/2014 prologistiikka 21