prologistiikka 2/2014 - Page 22

KUVA: UNIFAUN OY Logistiikkayritysten Liitto ry:n toimitusjohtaja Pekka Aaltonen Vastuuta myös asiakkaille ei suostu synkistelyyn, sillä hän on positiivisella mielellä tämän Suomessa kehitys käynnistyi kunnolla vasta 2000-luvulla, ja hetkisestä tilanteesta. Vaikka sähköisen asioinnin yleistymi- Logistiikkayritysten Liitto alkoi ajaa asiaa voimakkaasti eteen- sessä olisi pitänyt tapahtua paljon nopeampaa kehitystä ver- päin vuonna 2009. Tuloksiakin on jo nähtävillä, sillä vielä ratessa tilannetta muihin Pohjoismaihin, tällä hetkellä Suomes- viisi vuotta sitten kuljetustilaustietoja välitettiin sähköisesti alle 40 prosenttia, joten lisäystä on tapahtu- sakin on menossa nopean kasvun vaihe sähköisten kuljetustilaustietojen käytön suhteen. ”Kyllä se kasvuvauhti on tällä hetkellä aika hyvä, kun huomioidaan läh- ”Tiedon puute on ollut merkittävänä hidasteena sähköisen asioinnin tötilanne. Tämän vuoden loppuun men- yleistymiselle.” nessä saavutetaan sähköisissä kuljetustilaustiedoissa 70 prosentin taso, ja se on nut tähän mennessä jo yli 20 prosenttiyksikön verran. Paljon on silti työtä jäljellä. Kehityksen hitaus on Aaltosen mukaan osittain alan toimijoiden ja Logistiikkayritysten Liiton jäsenyrityksien omaa syytä. ”Olemme halunneet tehdä asiat tie- aivan realistinen arvio. Ensi vuonna lukema on Suomessa jo tyllä tavalla liian helpoksi asiakkaillemme. Olemme antaneet 80 prosenttia”, Aaltonen ennustaa. heidän tehdä kuljetustilauksensa aivan miten haluavat ja sitten Pekka Aaltonen on luottavainen myös sen suhteen, että Suomessakin saavutetaan aikanaan muiden Pohjoismaiden taso logistiikan sähköisessä asioinnissa. Hän muistuttaa, että itse hoitaneet siitä seuranneet ongelmat. Tästä on aiheutunut prosessiin hitautta, virheitä ja turhia kustannuksia.” Pekka Aaltosen mielestä asiakkaille olisi pitänyt perustella kehitys ei muissakaan maissa ollut aluksi päätä huimaavan selkeästi, että heidänkin kannattaisi tehdä järjestelmiinsä muu- nopeaa. Niissä vain tartuttiin toimeen aikaisemmin. toksia, että kokonaisuus toimisi entistä paremmin. Juuri tähän ”Ruotsissa ja