prologistiikka 2/2014 - Page 16

Merenkurkun satamiin kuuluva Pietarsaari tunnetaan tehokkaana vienti- ja tuontisatamana. Sen kautta kulkee vuosittain tavaraa keskimäärin kaksi miljoonaa tonnia. Satama on erikoistunut puunjalostusteollisuuteen ja biomassapohjaiseen energiatuotantoon liittyvien tavaroiden käsittelyyn. Satamassa käsitellään myös kemikaaleja ja sementtiä sekä kappaletavaraa. ”Pietarsaaren satamaväylää syvennettiin ensimmäisen kerran avovesikaudella 2011.” Ruoppaus jatkuu kesäkuussa 2014 Pietarsaaren satamassa toimii satamaoperaattorina Oy Botnia Shipping. Kesällä 2014 alkavan viimeisen ruoppaustyövaiheen pääurakoitsijaksi on valittu Wasa Dredging. ”Aiemmin Terramare Oy ruoppasi osan väylästä, kun syvälaiturin väyläsyvyys muutettiin 11 metriin”, Pietarsaaren satamajohtaja Kristian Hällis kertoo. ”Pidimme juuri äsken viimeisimmästä satamaväyläuudistuksesta ensimmäisen yhteisen palaverin. Aikataulu on vielä osittain auki, mutta ruoppauksen on joka tapauksessa määrä alkaa kesäkuussa 2014.” ”Tämä koskee siis Pietarsaaren sataman vastuulla olevaa ruoppausosuutta, joka on noin kolmannes koko väylän pituudesta. Sataman osuus väyläuudistuksesta valmistuu vuoden 2014 aikana. Pääosa työstä hoituu kauhalla, ja loppuosa louhitaan.” Valtion osuus väyläurakasta valmistuu vuoden 2015 puolella. ”Sitten kokonaisprojekti on valmis, ja satamaan pääsee 11 metrin syvyistä väylää pitkin”, vakuuttaa Hällis. ”Tarkat suunnitelmat ruoppaustöistä ja niiden aikataulusta valmistuvat lähiaikoina. Parhaillaan pohditaan, voidaanko esimerkiksi turvatoimet mitoittaa samalla tavalla kuin viime ruoppauskaudella.” Uudeksi ruoppausalukseksi tulee M/V Optimus, jossa on iso 22-kuutioinen kauha. ”Alus on parhaillaan katsastettavana. Itse asiassa katsastuksen aikataulusta riippuu, 14 prologistiikka 2/2014