prologistiikka 1/2014 - Page 56

AJASSA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LAKARIN LOGISTIIKKA- JA YRITYSALUEEN RAKENTAMINEN ALKAA Rauman Lakari on dynaaminen logistiikkayritysalue suurten- tysalueen. Lakari on jo nyt herättänyt laajaa kiinnostusta. Neu- kin yritysten tarpeisiin. Noin 650 hehtaarin alue mahdollistaa votteluja sijoittumisesta käydään parhaillaan useiden yritysten suurten kerrosneliömetrien tilat. Valmiiksi kaavoitettua aluetta kanssa. on jo 130 hehtaaria ja rakennusoikeutta noin 320 000 neliömetriä. Kunnallistekniikaltaan valmista aluetta on kevättalvella Lakarin ensimmäinen rakennus 2014 valmiina noin 16 ha. Lakari rakentuu liikenteellisesti logistiikkaterminaali edulliseen paikkaan valtateiden 8 ja 12 väliin vain neljän kilo- Marraskuussa 2013 allekirjoitettiin CT-Logistics Oy:n ja Rau- metrin päähän Rauman keskustasta. Yritysalue on myös kytket- man kaupungin välillä vuokrasopimus 6,7 hehtaarin yrityston- tävissä valtakunnan rautatieverkkoon. Lähellä oleva Suomen tista. Raumalla, Porissa, Jyväskylässä, Kankaanpäässä ja kolmanneksi suurin satama ja