prologistiikka 1/2014 - Page 49

onnistuu ja erilaisia tiedonkeruuratkaisuja löytyy. Tilaukset voi Samalla automaatio valtaa alaa varastoissa, mikä toi- tehdä sähköisesti, mikä nopeuttaa toimitusketjua. Logistiset toi- saalta vähentää työpaikkoja – mutta toisaalta vaatii uuden- minnot on myös helppo liittää yhteistyökumppaneiden järjes- laisia osaajia hommiin. Työntekijöitä on koulutettava, jotta telmiin. uusista järjestelmistä saadaan kaikki hyöty irti. Digiduunarit ”Logistiikka on meille tärkeä painopistealue ja kehitämme ovat jo todellisuutta: jatkuvasti siihen liittyviä ratkaisuja”, Raassina toteaa ja lisää, että nopea kierto on erityisesti se, mitä asiakkaat kysyvät ja mitä pyritään järjestelmillä varmistamaan. ”Samaten jäljitettävyys on tärkeää: mitä ”Nyt halutaan yhtenäisiä järjestelmiä, ”Automaatio valtaa alaa joista turhat rajapinnat on karsittu. Läpinäkyvyyttä pitää olla kaikkiin suuntiin”, Raassina kuvailee. varastoissa.” toimitetaan, milloin ja kenelle. Kun meillä on riittävästi pohjatietoa, voidaan tehdä esimer- R.I.P. A4? – Tuskin! Paperiton konttori ei ole toteutunut, eikä kiksi ostoennusteita ja niiden pohjalta ehdotuksia.” varastokaan ihan ilman lippuja ja lappuja selviä: App-sukupolven esiinmarssi aina se, että käytetään niitä työkaluja, joiden avulla tavaraa Raassinan mukaan yrityksissä on tänä päivänä sisäistetty jo on helppo etsiä ja löytää.” ”Paperi ei lopu, mutta vähenee. Tärkeintä on kuitenkin aika hyvin se fakta, että hyvä ohjelmisto tuo kelpo säästöt Raassinan mukaan muutosvastarintaa sähköisiä systee- logistiikassa. Aina ei tilanne ole ollut näin auvoinen, mutta fir- mejä vastaan esiintyy yleensä vain siihen asti, kun koulutukset moissa tapahtunut sukupolvenvaihdos on tuonut päättäviin on käyty läpi. Sitten yleensä huomataan, että käyttömukavuus asemiin väkeä, joka ymmärtää uuden teknologian hyödyt. onkin parantunut huomattavasti ja että uudessa systeemissä on ”Ei enää ajatella, että muutos on automaattisesti paha, vaan ollaan kiinnostuneita mahdollisuuksista. Esimerkiksi PDAlaitteisiin kohdistuu nyt suurta kiinnostusta”, Raassina tietää. kuin onkin järkeä. ”Virheelliset ennakkokäsitykset ovat tässä se juttu, jota vastaan on taisteltava eniten.” KUVA: ROCLA 1/2014 prologistiikka 47