prologistiikka 1/2014 - Page 48

toimitusketjua ja kaukana tehdystä päätöksestä, tieto lopettamisesta ei aina tule riittävän ajoissa, jotta siihen osataan reagoida”, Raunio toteaa ja lisää, että epätietoisuutta liittyy siihenkin, tyrehtyykö myös esimerkiksi varaosatarve lopetuspäätöksen myötä. Varastojakin on erilaisia matkan varrella: alkupäästä löytyy materiaali- ja komponenttivarastoja ja lopusta tietenkin lopputuotevarasto. Alkupään varastoilla on aina pieni ylämäki vastassa, koska tietoa loppumarkkinasta tulee viiveellä. ”Valmistavan yrityksen menestys riippuu paljon siitä, kuinka hyvin se kykenee ennustamaan kysynnän.” ”Nyt halutaan yhtenäisiä järjestelmiä, joista turhat rajapinnat on karsittu.” Kaikki tieto samasta paikasta Yksi Tiedon asiakkailleen tarjoamista ratkaisuista onkin toimittajaportaali, joka yhdistää toimitusketjun eri lenkit. Näin läpinäkyvyys ja ennustettavuus paranevat, kun data ei jää pullonkauloihin jumiin, vaan on kootusti yhdessä paikassa näkyvillä. Raunion mukaan digitaalisuus on lyönyt itsensä rajusti läpi logistiikkapuolella – eikä trendi ota taittuakseen. Hänen Koko paketti haltuun mukaansa seuraava sähköistämisen vaihe sisältää yhä enem- Usein varaston omistajan/omistajien toimintojen hallinta ja män ”logistiikan kauppapaikkoja”: yhteensovittaminen on tämän ohjelmiston vastuulla. WCS- ”Tämä tarkoittaa, että eri yritykset voivat tilata kuljetuksia ohjelmisto tuo yhtenäisen ohjausjärjestelmän suurelle määrälle tai muita palveluja samasta paikasta. Kun palvelun tarjoajat materiaalinhallintalaitteistoja kuten AS/RS (automaattinen ovat integroituneet sitä tarvitsevien asiakkaiden järjestelmiin, varastointi ja materiaalivirranhallinta), liukuhihnat, kuljetinjär- tämä prosessi sujuu joustavasti ja tuo tehokkuutta ja vaihtoeh- jestelmät, lajittelijat, lavaajat, jne. toja toimintaan.” Etenkin kun ylitetään maiden rajoja, paperityö lisääntyy ja synkistää ilmeitä yrityksissä. Raunio näkeekin, että yritykset ”Näppäilyvirheiden määrä haluavat päästä eroon ylenmääräisestä paperinpyörityksestä vähenee, kun käytetään ja ostavat mieluusti kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa byro- viivakoodeja.” kratian kukkaset voi ulkoistaa jonkun muun huoleksi. ”Alalle on tullut uusia toimijoita, jotka keskittyvät juuri tähän. Tulevaisuuden kehityksestä iso osa on tällä puolella”, Raunion mukaan WCS on erityisen tärkeä silloin, kun Raunio arvioi. kysyntä vaihtelee ja tarvit