prologistiikka 1/2014 - Page 46

Erilaiset varastonhallintajärjestelmät (WMS eli Warehouse Management System) ovat jo hyvä aikaa ankkuroineet varasto-operaatioiden toimivuuden. WMS:n avulla hallitaan esimerkiksi tavaran siirtely varaston sisällä, vastaanotto, hyllytys, keräily, pakkaus ja toimitus. Järjestelmä pyrkii luonnollisesti optimoimaan ja tehostamaan kaikkia varaston sisällä tehtyjä prosesseja. Teknologioiden kirjo varastoissa on edelleen suuri: halleista löytyy viivakoodilukijoita, kämmentietokoneita, langattomia yhteyksiä ja RFID-teknologiaa. Keräilyssä voidaan käyttää esimerkiksi myös puhekeruu-teknologiaa. Risto Raunio Tieto Oyj:stä toteaa, että viestinnän vallankumous on vielä vaiheessa: ”Suurin osa varastoista käyttää edelleen viivakoodeja”, hän toteaa. ”Valmistavan yrityksen menestys riippuu paljon siitä, kuinka hyvin se kykenee ennustamaan kysynnän.” Listan mukaan WMS:n ideana on ohjata varastohenkilökuntaa keräilylistan mukaisesti optimoitua reittiä pitkin. Tehoja tulee trukkipäätteiden käytöstä muutenkin: ”Näppäilyvirheiden määrä vähenee, kun käytetään viivakoodeja tai RFID-teknologiaa”, Raunio huomauttaa. Varastopalveluiden keskittyessä palveluvarastoihin keräilyn optimoinnin merkitys vain kasvaa. Etenkin jos päämiehiä on varastossa useita, tavarat voivat s Z