prologistiikka 1/2014 - Page 38

IISALMEN UUSI LOGISTIIKKAKESKUS TEHOSTAA PONSSE OY:N VARAOSATOIMITUKSIA TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVAT: CONSTRUCTOR FINLAND OY / FOTO UTTE Ponsse Oy:llä on metsäkoneita valmistava tuotantolaitos mesta esimerkiksi Ruotsiin tai Keski-Eurooppaan jo tilausta seu- Vieremällä. Uusi logistiikkakeskus rakennettiin Iisalmeen, noin raavana päivänä. 25 kilometrin etäisyydelle tehtaasta. Budjetti oli noin kuusi milRatkaisut varaosien varastointiin ja keräilyyn joonaa. ”Meillä oli aikaisemmin keskusvarasto Iisalmessa Yrittä- Iisalmen uuden keskusvaraston rakentaminen oli Ponsse Oy:lle jäntiellä. Halusimme kuitenkin lisää varastointikapasiteettia tärkeä investointi, jolla pyritään kehittämään logistiikkatoimintaa ja pitämään yllä kilpailukykyä ja nykyaikaiset tilat”, kertoo Ponsse Oy:n logistiikkapäällikkö Jussi Kärk- ”Uusi varasto lisää varaosien käinen. Keskusvaraston tilat toimitusvarmuutta sekä parantaa henkilöstön kolminkertaistuivat työolosuhteita.” haastavassa markkinatilanteessa. Sen lisäksi että uusi varasto lisää varaosien toimitusvarmuutta ja toimitusten nopeutta, se parantaa varastohenkilöstön työolosuhteita. Kun toiminnan automaatio lisääntyy, työt Uudessa 4 500 neliön logistiikkakeskuksessa on 42 000 kuutiometriä varastotilaa. Varastossa on kevenevät. Samalla henkilöstön kannalta hankalien yö- ja vii- noin 20 000 tuotenimikettä ja 7 000 lavapaikkaa. konlopputöiden määrää voidaan vähentää. Arvioiden mukaan Iisalmen logistiikkakeskuksesta lähtee vuosittain noin 100 000 erillistä varaosalähetystä maailmalle. ”Logistiikkakeskuksen suunnittelu lähti siitä, että Ponsse Oy:n huoltopalveluliiketoiminta kasvaa. Vanhassa keskusvarastossa alkoi olla pulaa tilasta ja kapasiteetista. Uusi varasto Logistiikkakeskuksen suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöystävällisiin lämmitys- ja kierrätysratkaisuihin. Rakennusta lämmitetään maalämmöllä, ja eri jätemateriaalien kierrätystä tehostetaan entisestään. Vaikka Ponssen valmistamat metsäkoneet ovat isoja lait- on kooltaan noin kolminkertainen entiseen verrattuna”, Kärk- teita, huoltotoiminnassa tarvitaan myös paljon pienikokoisia käinen perustelee uuden keskusvaraston rakentamista. osia, muun muassa kiinnitystarvikkeita . Hänen mukaansa metsäkoneilla on pitkä elinkaari. Toi- ”Uudessa varastossa on sekä kuormalavahyllystö suuriko- saalta varaosien nopea saatavuus on metsäkonealan yrittäjille koisille varaosille että varastoautomaatit pieniä osia varten”, ehdottoman tärkeää. Kärkkäinen selittää. ”Varaosien toimituksia tehostamalla koneet saadaan pidettyä toiminnassa ilman pitkiä käyttökatkoksia.” ”Markkinoille tulee myös uusia tuotteita, ja metsäkonekanta maailmalla kasvaa koko ajan. Tästäkin syystä tarvitaan lisää varastokapasiteettia.” Logistiikkakeskus on tärkeä osa Ponsse Oy:n huoltopalveluiden kokonaisuutta. Vaikka Ponssella on myös paikallisia varastoja, silti keskusvaraston on pystyttävä nopeisiin toimituksiin. Parhaassa tapauksessa varaosa voidaan toimittaa Iisal36 prologistiikka 1/2014 ”Pienet varaosat mahtuvat kolmea eri kokoa oleviin muovilaatikoihin, joista suurimmatkin ovat vain 60 cm:n levyisiä.” Logistiikkakeskuksen varastoautomaatit ja kuormalavahyllystöt tilattiin Constructor Finland Oy:ltä. ”Meillä oli jo aikaisempaa kokemusta Constructorin KASTEN-varastoautomaateista”, mainitsee Kärkkäinen. Hänen mukaansa KASTEN-varastoautomaatit ovat osoittautuneet hyviksi ja toimiviksi. ”Valintaan vaikutti myös se, että varastoautomaateille oli KUVA: PONSSE OYJ Erilaisia metsäkoneita valmistavan Ponsse Oy:n uusi logistiikkakeskus otettiin käyttöön Iisalmessa kesällä 2013. Logistiikkakeskus on Ponssen varaosien keskusvarasto, joka myös huolehtii säännöllisistä runkotoimituksista Ponssen kansainvälisen palveluverkoston 150:lle huolto- ja varaosakeskukselle. Ponssen logistiikkakeskuksen varastoautomaatit ja varastokalusteet toimitti lohjalainen Constructor Finland Oy.