prologistiikka 1/2014 - Page 37

Lisää ryhtiä varastoihin saataisiin lakisääteisten turvalli- roita, nostokorkeusautomatiikkaa ja automaattisia nopeuden suustarkastusten myötä. Jäppinen muistuttaa, että monessa rajoituksia kurveissa ja kuorma ylhäällä ajettaessa”, Jäppinen muussa maassa ne ovat jo käytössä. toteaa, mutta myöntää että nykyinen taloustilanne asettaa omat ”Myös tiedon saatavuutta tulee lisätä ja tuoda esiin esimiesten vastuita esimerkiksi vaarallisiin työlaitteisiin liittyen.” Jäppinen näkee, että jonkinlainen konere- haasteensa investoinneille. ”Täytyy toivoa, että talous ei estä konekan- ”Vanhojen koneiden nan uusiutumista, tai on vaarana että ajetaan kohdalla ratkaisevan liian pitkään vanhoilla ja ehkä jo loppuun kulu- kisteri – josta ilmenisi mm. vakuutusyhtiöiden tärkeää on hyvä lunastamat ja edelleen myydyt koneet – puo- huolto.” neilla koneilla.” lustaisi kyllä paikkaansa. Tällä hetkellä ei ole Vanhakin kelpaa – kun sitä huoltaa olemassa mitään keinoa varmistaa, kuinka Marko Riikonen näkee, että vaikka ideaaliti- koneet korjataan ja missä turvallisuuskunnossa ne tulevat lanteessa ohjenuorana on ’oikea kone oikeaan paikkaan’, tiu- uudelleen markkinoille. kassa paikassa hinta ratkaisee ja näin ostetun koneen kapasiteetti saattaa olla alakanttiin suhteessa itse työhön. Katsaus kristallipalloon ”Vanhojen koneiden kohdalla ratkaisevan tärkeää taas on Kari Jäppinen ei kuitenkaan ole pessimistinen tul