prologistiikka 1/2014 - Page 34

”Turvalaiteet saattavat olla myös rikki – esimerkiksi turvakehä on kolhittu – tai niitä ei muuten vain käytetä, kuten avo- ”Kuljettajalla on suuri merkitys silloin, kun puhutaan turvallisesta ja vastuullisesta koneen käytöstä”, toteaa Riikonen. ”Ajotapa on aika hyvä indikaattori siitä, vastapainokoneissa turvavyö jää kiinnittä- mitä tuleman pitää. Onneksi työnantajat kui- mättä”, Jäppinen pohtii. Riikonenkin tietää tapauksia, joissa tur- ”Kun CE-hyväksyntä vallisuuslaitteisiin suhtaudutaan jopa vihamie- on kunnossa, tännöt ja niihin myös puuttuvat”, hän lisää. siinä on jo hyvä Samalla kuskin on itse otettava vastuu osaa- perusturvallinen misestaan ja sen kehittämisestä. lisesti. ”Tällöin vaikkapa rajoittimia on itse viritelty esimerkiksi nippusiteillä”, hän ihmettelee. lähtökohta.” tenkin nykyään jo huomaavat holtittomat käy- ”Kyllä kuljettajan pitää itse tietää esimerkiksi se, minkä kokoisia kuormia voi turvallisesti kuljettaa”, Riikonen linjaa. Arvotaan seuraava toiminto Myös työnopastuksen vaihteleva taso aiheuttaa päänvaivaa Profiilinnoston paikka ja viime kädessä vaaratilanteita. Koulutuksessa pitäisi ottaa Jäppisen mukaan kuljettajien asennemaailmaan on pyrittävä paremmin huomioon koneiden hallintalaitteiden erilaisuus – vaikuttamaan kaikin tavoin, jotta turvallisuusasioita voidaan suunnanvaihtotoiminnot eivät ole yhdestä puusta veistettyjä, parantaa. Trukkikuskin työn arvostus taas on alamaissa: eivätkä sen paremmin hydrauliset viputoiminnot tai polkimetkaan. KUVA: TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND 32 prologistiikka 1/2014 ”Usein trukki on se välttämätön paha, joka ei tuota mitään”, Jäppinen heittää.