prologistiikka 1/2014 - Page 32

KUVA: TOYOTA MATERIAL HANDLING FINLAND Trukkien käyttöön liittyy monenlaisia asioita, joissa turvallisuus nousee keskiöön. Yritykset ovat havahtuneet siihen, että ainoastaan kouluttamalla kuljettajia saadaan asenteet oikealle tolalle. Samaten esimerkiksi jalankulun erottaminen trukkiliikenteestä – käyttämällä eri ovia, kaiteita ja ajoratamerkintöjä – on järkevää operatiivista safety managementia. Myös ajoreiteillä olevat vaaran paikat (esim. putket) tulee merkitä selvästi – ja vastaavasti opastetauluja, liikennemerkkejä ja varoituspuomeja pitää käyttää aina tarpeen vaatiessa. Useimmille logistiikka-alan toimijoille trukkien lakisääntei- tavilla trukeilla on vuosittainen tarkastusvelvollisuus”, Jäppinen nen kunto- ja turvallisuustarkastus on osa ihan perustoimintaa. toteaa ja lisää, että samalla myös tekniikka on kehittynyt. Samalla olisi hyvä tarkastaa myös ainakin ne kaikkein kriittisimmät reitit ja huolehtia hyvästä näkyvyydestä etenkin risteyk- Älytrukki ehkäisee haavereita sissä ja jyrkissä kaarteissa. Trukin havaittavuuden parantami- Berner Oy:n Koneet osaston Osastopäällikkö Marko Riiko- seksi ajovalojen ja peruutusvalojen tulisi aina olla käytössä. nen on pitkälti samoilla linjoilla. Hän näkee, että uusissa ”digi- Toyotan aluehuoltopäällikkö (Itä-ja Pohjois-Suomi) Kari Jäppinen toteaa, että edistysaskeleita on viime aikoina tapahtunut. ”Kuljettajilta vaaditaan kirjallinen ajolupa ja henkilöä nos30 prologistiikka 1/2014 trukeissa” elektroniikka ja ohjelmistot karsivat pois paljon tyypillisiä virheitä, kuten liian suuret ajonopeudet ja kuorma ylhäällä ajaminen.